Ældre personer med diabetes

Er under opdatering – se FaKD s rammeplan for Ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Ældre i primærsektoren med type 1- eller type 2-diabetes og som ikke er i ernæringsmæssig risiko dvs. de har en Screening score = 0 ordineres Diabetesdiæt til ældre. Den ældres ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsmæssig risiko.

Der bør altid tilbydes individuel diætbehandling ved klinisk diætist (Individuel diætbehandling).

Ældre med type 1- eller type 2-diabetes, der har en total score = 1, og der derfor ønskes en forebyggende indsats, bør tilbydes Kost til småtspisende ældre.

Hvis ældre med type 1- eller type 2-diabetes, er i ernæringsmæssig risiko (total score = 2) og der derfor skal startes individuel ernæringsterapi bør der tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten Link til Individuel diætbehandling.

Er fagligt opdateret i 2018