Ældre personer med hjertekarsygdom

Ældre i primærsektoren med hjerte-/karsygdom mv., og som ikke er i ernæringsmæssig risiko, dvs. de har en Screening score = 0 ordineres Fedt- og kolesterolmodificeret diæt til ældre. Den ældres ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsmæssig risiko.

Der bør altid tilbydes Individuel diætbehandling ved klinisk diætist.

Ældre med hjerte-/karsygdom mv., der har en Screening score = 1 og der derfor ønskes en forebyggende indsats, bør tilbydes Kost til småtspisende ældre.

Hvis ældre med hjerte-/karsygdom mv., er i ernæringsmæssig risiko (Screening score = 2) og hvor der derfor skal startes individuel ernæringsterapi, bør der tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.

Er fagligt opdateret i 2018