Ældre i primærsektor

Ældre borgere i primærsektoren, der er i ernæringsrisiko, fx pga. uplanlagt vægttab og/eller nedsat appetit anbefales kostformen Kost til småtspisende.

Der skal samtidig tages hensyn til den ældres eventuelle risikofaktorer.

Læs mere om opsporing og behandling af ernæringsrisiko hos ældre i kommunen. 

Madens konsistens kan have stor betydning, hvis den ældre har tygge-synkeproblemer, dårlig tandstatus eller er svækket og har svært ved at spise fast føde. Der kan være behov for en dysfagiudredning og kost med modificeret konsistens (dysfagi diæt).

Energi - og proteinrige drikke vil have en væsentlig plads i denne kostform. Endvidere kan der anvendes kulhydrat- og proteinpulver til berigelse af mad og drikkevarer.  

Læs mere om supplerende ernæring.

 

Er fagligt opdateret i 2022