Ældre med overvægt

Ældre i primærsektoren, der som led i behandlingen skal tabe sig og som ikke er i ernæringsrisiko ordineres Energireduceret diæt til ældre.  
Den ældres ernæringstilstand bør følges, så der let kan gribes ind ved ændringer og behov for opsporing af ernæringsrisiko. Læs under opsporing” (LINK til fane om opsporing) 

Ældre i hjemmepleje og på plejecentre bør som udgangspunkt ikke sættes på slankekur, da tab af vægt betyder tab af muskelmasse og dermed påvirkes funktionsevnen. I stedet for bør de ældre tilbydes en kostform, der svarer til den, der tilbydes ældre i god ernæringstilstand. 

Er fagligt opdateret i 2022