Ældre med overvægt

Ældre i primærsektoren, der som led i behandlingen skal tabe sig og som ikke er i ernæringsmæssig risiko (Screening score = 0) ordineres Energireduceret diæt til ældre. Den ældres ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsmæssig risiko. Ældre i hjemmepleje og på plejecentre bør som udgangspunkt ikke sættes på slankekur, da tab af vægt betyder tab af muskelmasse og dermed funktionsevne. I stedet for bør de ældre tilbydes en kostform, der svarer til den, der tilbydes ældre i god ernæringstilstand.

Er fagligt opdateret i 2018