Ældre personer med diabetes

Ældre i primærsektoren med type 1- eller type 2-diabetes og som ikke er i ernæringsrisiko ordineres Diabetesdiæt til ældre.  

Den ældres ernæringstilstand bør følges, så der let kan gribes ind ved ændringer og behov for opsporing af ernæringsrisiko. Læs under opsporing” (LINK til fane om opsporing) 

Ældre med type 1- eller type 2-diabetes, der scorer 1 eller 2 point i ernæringsvurderingen, bør følge anbefalingerne for opsporing, behandling og opfølgning af ældre borgere i ernæringsrisiko. (LINK til side med opsporing og side med behandling af ernæringsrisiko) 

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her

Er fagligt opdateret i 2022