Ældre personer med diabetes

Den Nationale Kosthåndbog er løbende under revidering. I forhold til underernæring henvises der i øjeblikket til Sundhedsstyrelsens vejledning ”Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko"

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Ældre i primærsektoren med type 1- eller type 2-diabetes og som ikke er i ernæringsmæssig risiko dvs. de har en Screening score = 0 ordineres Diabetesdiæt til ældre. Den ældres ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsmæssig risiko.

Der bør altid tilbydes individuel diætbehandling ved klinisk diætist (Individuel diætbehandling).

Ældre med type 1- eller type 2-diabetes, der har en total score = 1, og der derfor ønskes en forebyggende indsats, bør tilbydes Kost til småtspisende ældre.

Hvis ældre med type 1- eller type 2-diabetes, er i ernæringsmæssig risiko (total score = 2) og der derfor skal startes individuel ernæringsterapi bør der tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten Link til Individuel diætbehandling.

Er fagligt opdateret i 2018