Ældre personer med hjertekarsygdom

Ældre i primærsektoren med hjerte-/karsygdom mv., og som ikke er i ernæringsrisiko, ordineres Fedt- og kolesterolmodificeret diæt til ældre

Den ældres ernæringstilstand bør følges, så der let kan gribes ind ved ændringer og behov for opsporing af ernæringsrisiko. Læs under opsporing

Ældre med hjerte-/karsygdom mv. der scorer 1 eller 2 point i ernæringsvurderingen, bør følge anbefalingerne for opsporing, behandling og opfølgning af ældre borgere i ernæringsrisiko

Er fagligt opdateret i 2022