Ambulante patienter og patienter i dagsbehandling

Til opsporing af ernæringsrisiko hos ambulante patienter og patienter i dagsbehandling anvendes vejning med henblik på opsporing af uplanlagt vægttab.

opsprongin2

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Vejning bør foretages hos patienter der er:

  • i udredningsforløb for somatisk eller psykisk sygdom.
     
  • i et ambulant behandlingsforløb, hvor der tillige bør være aftalte intervaller for opfølgning afhængig af diagnose, behandling og patientens alder. Hos patienter, som er 80+, og patienter, som i forvejen er undervægtige (BMI < 18,5), er der behov for tættere kontrol.

Patienten kan med fordel i indkaldelsen opfordres til selv at varetage vejning hjemmefra og være opmærksom på uplanlagt vægttab, som kan rapporteres i forbindelse med den ambulante kontrol.
Patienten vejes, og der spørges ind til tidligere vægt.  Uplanlagt vægttab på 5 % og derover inden for 3 måneder betragtes i udgangspunktet som ernæringsrisiko. Se tabel for udregning af vægttab på side 38 i Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

 

Vægttab i % =(vægttab i kg)/(tidligere vægt)  

 

Fagligt opdateret i 2022