Behandling og opfølgning af ældre borgere i kommunen

Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos ældre borgere omfatter:

Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos ældre borgere

Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

På baggrund af resultatet af ernæringsvurderingen (EVS) gennemføres en grundig udredning, af årsagerne til de aktuelle fund hos den ældre i forhold til vægtstatus, spisevaner og risikofaktorer.

Herefter planlægges og igangsættes en ernæringsbehandling, med mål for behandlingen, herunder en ernæringsplan, som tager hensyn til den ældres ernæringsbehov og eventuelle risikofaktorer.

Læs mere om Risikofaktorer 

Ernæringsbehandlingen tager udgangspunkt i den opnåede pointscore. Ved en pointscore på 1 er den ældre borger i ernæringsrisiko og en pointscore på 2 har den ældre borger gavn af en tværfaglig ernæringsbehandling.

Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos ældre 2

Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Inddragelse af den ældre borger og de pårørende er vigtig, med henblik på at aftale mål for ernæringsplanen herunder hensyntagen til den ældre borgers vaner, ønsker og behov.

Læs mere om behandling af ernæringsrisiko i kap. 4.4 i Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Der følges op på den iværksatte ernæringsbehandling, hvor ernæringsplan, vægtudvikling, kost- og væskeindtag følges og justeres efter den ældre borgers behov. Hvis der er igangsat en tværfaglig ernæringsbehandling, følges der op på de respektive tiltag. Desuden vejes den ældre borger med faste intervaller, jf. ovenstående skema.

Kostregistrering og inddragelse af en klinisk diætist er ofte relevant, hvis borgeren scorer 2 point i ernæringsvurderingen.

Læs om kostregistrering

Hvis opfølgningen viser, at målet med behandlingen er nået, overgår den ældre til vanlig forebyggende praksis for opsporing af ernæringsrisiko.

Begrundelse for afslutning noteres i relevant omsorgssystem. Behandlingen afsluttes, hvis ét af følgende er gældende for den ældre:

  • Målet i ernæringsplanen er nået. Den ældre borger spiser tilstrækkeligt og er vægtstabil eller har øget vægten på baggrund af ernæringsplanen. For ældre med vægtstabilisering indarbejdes ernæringsplanen som ny praksis, og for ældre med vægtøgning revideres ernæringsplanen med henblik på vægtstabilisering
  • Den ældre ønsker ikke længere behandling.

Fagligt opdateret i 2022