Behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko.

Når den ældre borger, den syge patient, barnet, den unge eller patienter hos egen læge er identificeret som værende i ernæringsrisiko anbefaler Sundhedsstyrelsen at der igangsættes behandling.

Behandling af ernæringsrisiko omfatter:

  • Udredning
  • Ernæringsbehandling

Opfølgning, herunder monitorering, evaluering og afslutning af en ernæringsbehandling skal foregå løbende, med henblik på at justere den igangsatte individuelle ernæringsplan og for at nå målet for den samlede indsats.
Læs mere om behandling og opfølgning under fanen Værktøjer

Fagligt opdateret i 2022