Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos børn og unge

Formålet med behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos børn og unge er at sikre en optimal indsats med henblik på vægtvedligeholdelse eller -øgning og optimal vækst.

Der vælges kostform på grundlag af barnets/den unges tilstand, alder, sædvanlige kostvaner, struktur og konsistens, appetit og eventuelle spiseproblemer. Kostformen skal være alderssvarende og appetitvækkende, samtidig med at energi- og proteinbehovet bliver dækket.

Sondeernæring skal overvejes når kostindtaget ikke er tilstrækkeligt, det vil sige, hvis barnet/den unge indtager mindre end 75 % af sit skønnede behov per os i mere end 3 døgn. Parenteral ernæring kan overvejes men beror på en individuel vurdering.

Læs mere i kap. 9.2 om ernæringsbehandling i Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Læs mere om kostformer til syge børn og unge her 

Børn og unge i ernæringsbehandling skal ikke opspores ugentligt.

Opfølgning og monitorering foregår ved at ernæringsplanen justeres på baggrund af kostregistrering og vejning gange to ugentligt. En klinisk diætist kan med fordel inddrages.

Ernæringsbehandling af børn og unge afsluttes eller videregives ved udskrivelse ved at medsende igangværende ernæringsplaner.

Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko hos børn i almen praksis.

Hvis barnets vægt-for-alder eller vægt-for-længde (vægt-for-højde) krydser nedad over to eller flere af de indtegnede percentiler, bør det i første omgang vurderes, om der er tale om et barn med overvægt, der laver en naturlig normalisering af høj vægt, en såkaldt ’catch-down’.

Hvis ikke, bør et sådant fald på kurven give anledning til ekstra opfølgning og eventuelt udredning. Det samme gælder, hvis barnets vægt-for-alder ligger under 3-percentilen (under -2 SD).

Læge eller sygeplejerske vejleder barn og forældre i relevante ernæringstiltag og opfølgning aftales på individuel basis. Der kan evt. suppleres med blodprøver og andre relevante undersøgelser.

Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende resultater kan lægen henvise til en børneafdeling.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring kap. 9.3.2 

 

Fagligt opdateret i 2022