Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko i almen praksis

Behandling og opfølgning i almen praksis omfatter:

Behandling og opfølgning i almen praksis omfatter

Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Udredning af årsager til ernæringsrisiko hos patienter i almen praksis foregår både ved at spørge ind til appetit og kostindtag, tygge-synkebesvær, sygdom og medicinbivirkninger. Der kan desuden tages en række relevante blodprøver både i forhold til ernæringsrisiko og dehydrering. Se hvilke i kap. 6.2.1 på side 55 i Sundhedsstyrelsens vejledning (LINK til kap. 6.2.1 side 55 i vejledningen)

Ernæringsbehandlingen består af vejledning i at undgå vægttab, herunder anbefaling af kostform og fastsætte mål for de aftalte tiltag. Dehydrering bør også indgå.
Vejledning kan foretages af sundhedsfagligt personale i lægepraksis eller i kommunen, og om muligt kan en klinisk diætist eller anden ernæringsfaglig medarbejder inddrages.

Opfølgning sker ved vejning enten i forbindelse med kontrol i almen praksis eller ved selvmonitorering.

Sundhedsstyrelsens vejeskema kan anvendes til formålet.

Fagligt opdateret i 2022