Behandling og opfølgning af ernæringsrisiko i ambulant regi herunder dagsbehandling

Et uplanlagt vægttab skal udløse en nærmere udredning, jf. nedenstående flowdiagram.

Et uplanlagt vægttab skal udløse en nærmere udredning

Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Efterfølgende iværksættes relevant ernæringsbehandling, med vejledning på sygehus, i kommunen hvis muligt eller hos egen læge, jf. ovenstående.

Der følges op med vejning og ernæringsbehandlingen justeres efter behov og relevans.

Læs mere i kap. 5.7 i Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring

Fagligt opdateret i 2022