BMI – definition

Body Mass Index (BMI) er en måleenhed hvor individets kropsvægt måles relativt til højden. Dette bruges som indikator for sundheden blandt voksne mennesker. BMI udregnes ved at tage en persons vægt i kilogram og dividere med kvadratroden af personens højde i meter (kg/m2).

Grænseværdier for BMI hos voksne i forhold til helbredsrisiko er forbundet med forskellige vægtklasser:

Undervægt: BMI < 18,5

Normalvægt: 18,5  ≤ BMI < 25

Overvægt: BMI ≥ 25

Moderat overvægt: 25 ≤ BMI < 30

Svær overvægt: BMI ≥ 30

For raske ældre (65 år eller derover) gælder de samme BMI-grænser som for andre voksne.

Hos børn og unge (under 18 år) varierer BMI med alder og pubertetens indtræden. Derfor kan man ikke som for voksne anvende faste grænseværdier for de forskellige vægtklasser hos børn.