BMI – definition

Body Mass Index (BMI) er et praktisk mål for en persons vægt i forhold til højde. BMI bruges til at vurdere graden af under- og overvægt hos voksne (18 år eller derover). BMI beregnes ved at tage en persons vægt i kilogram og dividere med kvadratet på personens højde i meter (kg/m2).

WHO har defineret grænseværdier for BMI hos voksne i forhold til helbredsrisikoen forbundet med forskellige vægtklasser:

Undervægt: BMI < 18,5

Normalvægt: 18,5  ≤ BMI < 25

Overvægt: BMI ≥ 25

Moderat overvægt: 25 ≤ BMI < 30

Svær overvægt: BMI ≥ 30

For raske ældre (65 år eller derover) gælder de samme BMI-grænser som for andre voksne.

Hos børn og unge (under 18 år) varierer BMI med alder og pubertetens indtræden. Derfor kan man ikke som for voksne anvende faste grænseværdier for de forskellige vægtklasser hos børn.

Fagligt opdateret i 2019