Diæter til børn og unge ved svær overvægt

Indholdsfortegnelse

Indikation

Ordineres til svært overvægtige syge børn (2-17 år)*.
* Spædbørn og småbørn vil ikke blive betragtet som svært overvægtige.

Det er vigtigt at syge svært overvægtige børn og unge, i så stor udstrækning som muligt, får tilbudt den samme mad som andre syge børn og unge.

Under indlæggelsen skal energi- og proteinindholdet i kosten svare til det aktuelle behov Energi og proteinbehov

Svært overvægtige syge børn og unge skal således sædvanligvis ikke på Energireduceret diæt.

Praktiske råd

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel diætbehandling efter udskrivelsen. Hvorvidt et vægttab er nødvendigt afhænger af graden af svær overvægt. For mange er det tilstrækkeligt at bibeholde vægten og dermed vokse sig fra overvægten. Omfanget af/behovet for et evt. vægttab bør derfor vurderes individuelt. Se i øvrigt Sygehuskost til større børn.


Litteratur og links

Rapporten Den Danske Fedmeepidemi