Diabetesdiæt ved nyresygdom

Indholdsfortegnelse

Er under opdatering – se FaKD s rammeplan for Ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Indikation

Ordineres til patienter med type 1- eller type 2-diabetes og uræmi. Ved kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og uræmi bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest Nyresygdom. Der skal dog i videst muligt omfang tages hensyn til fedtsyresammensætningen og at indholdet af simple kulhydrater ikke bliver for højt i kosten.

Bemærk Diabetespatienter med lang fremskreden nyreinsufficiens er ofte i dårlig ernæringstilstand.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.

Er fagligt opdateret i 2018