Diabetesdiæt ved nyresygdom

Indholdsfortegnelse

Siden er ikke opdateret i 2016

Indikation

Ordineres til patienter med type 1 eller type 2 diabetes og uræmi. Ved kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og uræmi bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest Nyresygdom. Der skal dog i videst muligt omfang tages hensyn til at indholdet af simple kulhydrater ikke bliver for højt i kosten, samt typen af fedtkvalitet.

Diabetespatienter med lang fremskreden nyreinsufficiens er ofte i dårlig ernæringstilstand.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.