Diabetesdiæt ved gestationel diabetes

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Indikation

Ordineres til gravide, der udvikler diabetes i forbindelse med graviditeten. En overvejende del af kvinderne vil have overvægt. Kvinder med gestationel diabetes har ofte kun en kort periode, hvor diabetesdiæt er ordineret. En kostanamnese vil give et konkret bud på, hvilke diætprincipper der skal prioriteres. Kostrådene ved diabetes kan også være til gavn for kvinder med overvægt efter fødslen. Energibehovet forøges med ca. 1,4 MJ per dag i 2. trimester og ca. 2,2 MJ per dag i 3. trimester.

Diætens energiindhold øges under hensyntagen til energibehovet samtidig med en kontrolleret vægtstigning,
Hvis den gravide havde overvægt, før hun blev gravid, anbefales en samlet vægtstigning på 8 -10 kg i alt. Såfremt der er tale om svær overvægt, anbefales den samlede vægtstigning ikke at være mere end 6 - 9 kg.

Bemærk Energireduceret diæt bør kun iværksættes under lægelig overvågning.

Gravide har et øget behov for en række vitaminer og mineraler. Desuden er der enkelte fødevarer der bør indtages i begrænset mængde af gravide Normalkost til gravide Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten samt individuel diætbehandling  Individuel diætbehandling.

Er fagligt opdateret i 2018