Diabetesdiæt ved nyresygdom

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Indikation

Ordineres til patienter med type 1- eller type 2-diabetes og uræmi. Ved kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og uræmi bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest Nyresygdom. Der skal dog i videst muligt omfang tages hensyn til fedtsyresammensætningen og at indholdet af simple kulhydrater ikke bliver for højt i kosten.

Bemærk Diabetespatienter med lang fremskreden nyreinsufficiens er ofte i dårlig ernæringstilstand.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.

Er fagligt opdateret i 2018