Diæt uden farvestoffer

Indikation

Ordineres til patienter med lægediagnosticeret overfølsomhed overfor et eller flere tilsatte farvestoffer*. De fleste farvestoffer har E-numrene 100-180 i varedeklarationen. 

* En sikker diagnose kan kun stilles ved at sammenholde sygehistorie og undersøgelser med resultaterne af en diætperiode og en provokation.

Ved ordinationen skal der tages stilling til patientens ernæringsrisiko opsporing og dermed om diæten skal følge principperne for hhv. Normalkost, Sygehuskost eller Kost til småtspisende.

Bemærk: Patienter med nydiagnosticeret overfølsomhed bør altid henvises til klinisk diætist med henblik på individuel diætbehandling efter udskrivelsen.

Mål for behandlingen

Terapeutiske diæter ved fødevareoverfølsomhed skal sikre, at patienten ikke får symptomer som følge af indtagelse af fødevarer denne er overfølsom overfor.

Principper

Terapeutiske diæter ved fødevareoverfølsomhed består i fuldstændig eller delvis udelukkelse af de fødevarer der udløser reaktioner fra kosten. Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov Energi- og proteinbehov.

Energiprocentfordelingen vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko og diagnose og kan fx være svarende til energiprocentfordelingen for hhv. NormalkostSygehuskost eller Småtspisende.

Fordeling af måltider

Vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko og diagnose og kan fx være svarende til fordeling af måltiderne for hhv. NormalkostSygehuskost 
eller Småtspisende.

Valg af sammensatte fødevarer

Tartrazin (E 102), Quinolingilt (E 104), Sunset Yellow FCF (E 110), Azorubin (E 122), Amaranth (E 123), Ponceau 4R (E 124), Erythrosin (E 127), Indigotin I (E 132), Brilliant Blue FCF (E 133) og Annattoeekstrakter (E 160b) er de farvestoffer der hyppigst er forbundet med overfølsomhed.
Kilde: Amtssygehuset i Gentofte
Der henvises i øvrigt til Astma-Allergi Danmark.

Dagskostforslag

Er ikke udarbejdet

Portionsstørrelser

Se portionsstørrelser

Indholdslister

EU-listen

Vitaminer og mineraler

Ældre over 70 år, personer med øget risiko for osteoporose og ældre på plejecentre anbefales et dagligt tilskud af D-vitamin på 20 mikrogram. Det er også vigtigt at få kalk nok. Ved at spise varieret og efter de 8 kostråd - og få ca 1/4-1/2 liter mælkeprodukt om dagen dækkes anbefalingen for kalk for personer under 70 år. Ældre på plejecentre og ældre over 70 år anbefales dog at kombinere D-vitmintilskuddet med et kalciumtilskud på 800-1000 mg, uanset om der drikkes mælk eller spises mælkeprodukter.

Evt. øvrige tilskud vil være afhængig af patientens ernæringsrisiko og diagnose.

Nogle vitamin- og mineraltabletter indeholder farvestoffer og anbefales derfor ikke.

Praktiske råd

Basisfødevarerne mælk, ost, kød, fisk, æg, korn, frugt og grøntsager må – som hovedregel – ikke tilsættes farvestoffer. Det er nødvendigt at læse varedeklarationer for at gennemskue indholdet af farvestoffer i færdigpakkede fødevarer. HUSK også drikkevarer. På varedeklarationerne skal der stå kategori, dvs. farvestof og derefter navn, nummer eller E-nummer.

Der er enkelte undtagelser fra denne regel, nemlig hvis:

  • tilsætningsstoffet er overført fra én af de ingredienser, der medgår ved fremstillingen af det pågældende fødevare, og stoffet ikke har en teknologisk funktion i den færdige vare
  • emballagens største overflade er højst 10cm².

Bemærk at industrielt fremstillede ernæringstilskud vil kunne indeholde farvestoffer.

ikke opdateret siden 2016-udgaven