Diæt ved lav nyrefunktion i stadie 4 og 5

Indikation

Ordineres til patienter, der har en moderat eller svær nedsat nyrefunktion (GFR mindre end 30), og som ikke er i dialysebehandling. 

Mål for behandlingen

Formålet med diæten er at kontrollere proteinindtagelsen (til omkring 0,8 g/kg/dag) for at mindske dannelsen af nedbrydningsprodukter fra proteinomsætningen i kroppen. Herved kan forgiftnings- (uræmi-) symptomer som hudkløe, kvalme og opkastning mindskes eller forhindres.

Patienter på proteinkontrolleret diæt bør følges nøje pga. risikoen for at komme i en katabol tilstand.

Hvis patienten ikke får energi nok, stiger mængden af nedbrydningsprodukter i blodet, idet der sker en nedbrydning af proteinholdigt kropsvæv. Patienterne bør derfor altid henvises til Individuel diætbehandling og følges nøje, idet de har øget risiko for at komme i katabol tilstand.

Diæt ved lav nyrefunktion i stadie 4 og 5 bør tilrettelægges individuelt ud fra patientens blodprøver og symptomer, aktuelle kostindtag og ernæringsmæssige risiko, se Individuel diætbehandling. Der kan være behov for begrænsning af indtagelsen af kalium – og/eller fosfatholdige fødevarer.

En proteinkontrolleret diæt er en specialistopgave.

Principper

Diæter ved nyresygdomme skal være sufficiente på trods af eventuelle begrænsninger af de næringsstoffer, som der er problemer med at udskille. Desuden skal kosten tage højde for de næringsstoffer, der mistes ved dialyse.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende at diæt ikke er nødvendig.

Energi
Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov. I praksis anvendes 150 kJ/kg/dag for patienter < 65 år, og 125 kJ pr/kg/dag for ældre patienter. Udgangspunktet er altid patientens tørvægt, dvs. kropsvægt fratrukket ophobet væske.

Protein
I stadiet med lav nyrefunktion (stadie 4 og stadie 5) kan det være hensigtsmæssigt at begrænse proteinindtagelsen i forhold til danskernes gennemsnitlige indtagelse svarende til en kontrollere proteinindtagelsen (til omkring 0,8 g/kg/dag).

Da det er vigtigt, at patienten ikke bliver proteinunderernæret, vælger man ofte ved nedsat nyrefunktion i stadie 4 og 5 en energitæt kost svarende til principperne for Sygehuskost eller Kost til småtspisende for at undgå uhensigtsmæssigt vægttab.

Energiprocentfordelingen og anbefalingerne for kostfiber og væske vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko samt diagnoser og behandlingsmetode.

Fosfat
800 – 1.000 mg pr døgn.

Den ønskede fosfatreduktion må ikke øge risikoen for malnutrition.

Til patienter med et højt energi- og proteinbehov (≥ 12 MJ) kan anbefalingen være urealistisk lav, hvorfor en højere indtagelse må accepteres

Kalium
2.000 – 2.50 mg kalium pr. døgn.

Anbefalingerne bør afstemmes efter patientens aktuelle serumværdier.

Fordeling af måltider

Kan fx være svarende til fordelingen ved enten Sygehuskost eller Småtspisende

Er fagligt opdateret i 2016