Energi- og proteinbehov hos ældre

Ældres fysiske aktivitetsniveau varierer meget. I praksis betyder det, at der er stor forskel på, hvor meget mad og drikke den enkelte ældre borger behøver for at holde vægten. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at udregne energi-, protein og væskebehov ud fra en individuel vurdering. Læs mere om udregning af væskebehov her (LINK til side om væskebehov)

Energibehovet hos ældre borgere skønnes til at være 126 kJ/kg legemsvægt (30 kcal/kg legemsvægt/dag) og proteinbehovet mindst 1g/kg legemsvægt/dag.
Der skal være en særlig opmærksomhed på den ældre borgers energi- og proteinbalance i forbindelse med genoptræning, da det er vigtigt ikke at tabe i vægt.
Hvis den ældre borger har særlige behov eller vægten falder på trods af en igangsat ernæringsplan kan der med fordel inddrages klinisk diætist.

I særlige kliniske situationer og for ældre borgere/patienter med en eller flere kroniske sygdomme kan der være særlige forhold, der skal tages hensyn til. Dertil er der udarbejdet anbefalinger af en ekspertgruppe i Danmark, på baggrund af ESPEN-guideline. Anbefalingerne er generelt rettet mod indlagte og udarbejdet på baggrund af patienter i ernæringsrisiko.

Se skemaet i Sundhedsstyrelsens vejledning bilag IX 

Er fagligt opdateret i 2022