Energi- og proteinbehov hos raske voksne

Ved normalvægt bør energiindtagelsen svare til energiforbruget over en længere periode. Energibehovet til vedligeholdelse af vægten afhænger af vægt, højde, køn og fysisk aktivitet. De individuelle energibehov varierer dog betydeligt omkring en referenceværdi.

Referenceværdierne for energiindtagelsen i tabellen nedenfor er angivet for mænd og kvinder med normalvægt og moderat eller lav fysisk aktivitet, hvilket gælder for størstedelen af den danske befolkning.

Da der er usikkerhed mht. til estimaterne for både hvilestofskiftet og det fysiske aktivitetsniveau, bør værdierne kun anvendes på gruppeniveau.

Se reference værdier for energiindtagelser:

Referenceværdier for energiindtagelser
Vis indhold Skjul indhold

Referenceværdier for energiindtagelse iindtag gældende for grupper af voksne med stillesiddende og aktiv livsstila

Køn og alder Kropsvægtb REEc

Stillesiddende
Stillesidende arbejde og begrænset fysisk aktivitet i fritiden (PALd=1,6)

Aktiv
Stillesiddende arbejde og regelmæssig fysisk aktivitet i fritidene
(PALd = 1,8)

  Kg MJ/dag MJ/dag MJ/dag

Mænd

18-30

31-60

61-74

 

75

74

72

 

7,3

6,9

6,1

 

11,7

11,0

9,7

 

13,2

12,4

10,9

Kvinder

18-30

31-60

61-74

 

64

64

62

 

5,8

5,5

5,0

 

9,7

8,8

8,1

 

10,5

9,9

9,1

a Bemærk at disse estimater har en stor usikkerhed pga. usikkerhed i estimaterne for både REE og PAL. Derfor bør    værdierne kun anvendes på gruppeniveau.
b Afrundede værdier. De estimerede referencevægte er baseret på befolkningsgennemsnit med justeringer for          individer uden for BMI-intervallet 18,8-25. Værdierne i tabellen forudsætter således, at alle har normal-vægt.
c REE = resting energy expenditure = hvilestofskifte.
d PAL – physical activity level = fysisk aktivitetsniveau = det totale energiforbrug divideret med basalstofskiftet.
Energiforbrug svarende til 60 minutters rask gang dagligt.

Omtrentligt energiforbrug

Det omtrentlige energiforbrug kan beregnes hos den enkelte med udgangspunkt i et basalstofskifte på 100 kJ/kg kropsvægt/døgn ganget med en faktor for det fysiske aktivitetsniveau, PAL (Physical Activity Level).

PALd:   Fysisk aktivitetsniveau:
1,1-1,2 Siddende eller sengeliggende
1,3-1,5 Stillesiddende arbejde med mindre gangaktivitet og ingen eller begrænset aktivitet i fritiden
1,6-1,7 Stillesiddende arbejde med en vis gangaktivitet, men ingen eller begrænset fysisk aktivitet i fritiden
1,8-1,9 Hovedsageligt stående eller gående arbejde (for eksempel husholdningsarbejde, butiksarbejde)
2,0-2,4 Tungt kropsarbejde eller daglig konkurrencetræning
+0,025 Pr. times moderat fysisk aktivitet i fritiden (for eksempel rask gang)
+0,05 Pr. times hård fysisk aktivitet i fritiden (for eksempel løb, fodbold)

PALd – physical activity level = fysisk aktivitetsniveau = det totale energiforbrug divideret med basalstofskiftet.

Det omtrentlige daglige energiforbrug for en voksen med normalvægt mand (70 kg) og kvinde (60 kg) af normal kropsbygning:

Basalstofskiftet på

  • 7000 kJ (100kJ/kg/døgn x 70 kg) for en mand og
  • 6000 kJ (100kJ/kg/døgn x 60 kg) for en kvinde
    Skal ganges med den relevante PAL.

Proteinbehovet hos raske dækkes ved et proteinindhold i kosten på 10-20 E% (0,8-1,5 g/kg kropsvægt/dag). Planlægningsnormen er 15 E% svarende til ca. 1,1 g/kg kropsvægt/dag.

Er fagligt opdateret i 2016