Energi- og proteinbehov hos syge børn og unge

Børn og unge har normalt et højt fysisk aktivitetsniveau, men ved sygdom er denne aktivitet oftest nedsat betydeligt. Det er svært at anslå, hvor meget den nedsatte fysiske aktivitet betyder, men typisk er denne nedgang i behovet større end stigningen i energibehovet på grund af barnets sygdom. Nettoresultatet er, at energibehovet hos det syge barn er mindre end hos det raske.

Mange syge børn er i dårlig ernæringstilstand og gået i stå i væksten og har derfor et øget behov for energi for at kunne indhente energiunderskuddet. I praksis er det derfor svært at bedømme energibehovet hos syge børn og unge. Et forslag til løsning er, at tage udgangspunkt i behovet hos raske børn og unge udtrykt pr. kg legemsvægt.

Har barnet haft et vægttab, tages udgangspunkt i vægten, før barnet blev syg. Den energi, der tilbydes, reguleres efter barnets vægtstigning og appetit.

Proteinbehovet er skønsmæssigt 150 % af behovet hos raske børn og unge. Proteinmængden skal tilpasses væksthastigheden, så mængden først forøges, hvis barnet vokser i højden. Der bør generelt ikke gives mere protein end 3 g pr. kg pr. dag. Hvis det forholdsmæssigt høje energibehov dækkes, giver en almindelig kost tilstrækkeligt protein. En tilstrækkelig energitilførsel skal derfor prioriteres højt i ernæringsbehandlingen.

Værdierne i skemaet er kun vejledende, da der er stor forskel på, hvor meget børn og unge spiser. Værdierne kan derfor ikke bruges til at vurdere, om et barn får for meget eller for lidt at spise. Det vil være mere relevant, at man ved den kliniske observation sammenholder det enkelte barns vækst (vægt og højde), velbefindende og evt. individuel ernæringsterapi eller - diætbehandling, og ud fra dette tager stilling til, om barnet er sufficient ernæret.

Se skema med vejledende værdier for raske 6-12 måneder spædbørns energibehov:

Skema med vejledende værdier for raske 6-12 måneder spædbørns energibehov
Vis indhold Skjul indhold
Alder Drenge Piger
6 måneder 339 342
12 måneder 337 333

Kilde: NNR 2012

Se skema med vejledende værdier for raske børn og unges energibehov:

Vejledende værdier for raske børn og unges energibehov
Vis indhold Skjul indhold

Referenceværdier for energiindtagelse gældende for grupper af børn:

Alder Gennemsnitsvægt kg Estimeret energibehov* MJ/dag
2-5 år 16,1 5,3
6-9 år 25,2 6,9
Drenge
10-13 år 37,5 9,3
14-17 år 57,0 11,8
Piger
10-13 år 38,3 8,6
14-17 år 53,5 9,8

* For fysisk aktivitetsniveau (PAL): PAL 1-3 år: 1,39, 4-9 år: 1,57 og 10-17 år: 1,73.
Kilde: NNR 2012

Hvis barnet aktuelt har haft et vægttab, bør man bruge vægten før vægttabet til at beregne det aktuelle behov. Det er uhensigtsmæssigt at beregne energibehovet ud fra en ønskelig vægtstigning fra starten, fordi det hos børn og unge med kronisk sygdom ikke altid er muligt at opnå en ønsket vægtstigning trods tilstrækkelig energitilførsel.

Er fagligt opdateret i 2016