Energi- og proteinbehov hos syge børn og unge

Energi og proteinbehov for syge børn og unge varierer meget afhængig af om sygdomsforløbet er stabilt eller om der er tale om kritisk syge børn.

Energibehovet for stabile syge børn og unge, svarende til køn og alder ved lav fysisk aktivitet fremgår af nedenstående skemaer. 

Der holdes løbende øje med det enkelte barns vækst, så der kan korrigeres på energiindtaget i forhold til at sikre stabil vægt eller vægtøgning.

Skønnet energibehov hos syge børn og unge

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis.  

Kritisk syge børn og unge, samt ved behov for at beregne et mere nøjagtigt energibehov udregnes hvilestofskiftet (REE) og der ganges med en aktivitetsfaktor (PAL)

Udregning af hvilestofskiftet

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis.  

Proteinbehovet hos stabile syge børn og unge er op til 150% af det raske barns behov. Særlige proteinbehov kan dog gøre sig gældende ved særlige diagnoser og behandlinger. Her skal den behandlende læge inddrages.

Dagligt proteinbehov

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis.  

Er fagligt opdateret i 2022