Energi- og proteinbehov hos syge voksne

Der er en stor variation i syge voksnes energi- og proteinbehov, som følge af forskelle i stressmetabolismen.

I udgangspunktet er patienters behov for energi og protein under indlæggelse 105-126 kJ/kg legemsvægt/dag (25-30 kcal/kg legemsvægt/dag) og 0,8 -1,5 g protein/kg legemsvægt/dag.
Ved BMI ≥ 30 er energi- og proteinbehovet som udgangspunkt til 85 kJ/kg legemsvægt/ dag (20 kcal/kg legemsvægt/dag) og protein ≥ 1 g/kg legemsvægt/dag. Klinisk diætist kan med fordel konsulteres med henblik på justering af energi- og proteinbehov for patienter med svær overvægt (BMI ≥ 30).
Ved BMI < 18,5 lægges en individuel ernæringsplan ved klinisk diætist.

Hvis en patient har flere diagnoser, skal den mest kompromitterende diagnose være indikation for graden af stressmetabolisme.

Energi- og proteinbehov ved de forskellige grader af stressmetabolisme fremgår af nedenstående skema

Energi- og proteinbehov ved de forskellige grader af stressmetabolisme

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis. 

På baggrund af ESPEN-guidelines er der udarbejdet anbefalinger for energi-og proteinbehov for patienter i en række forskellige kliniske situationer. Se skemaet i Sundhedsstyrelsens vejledning bilag IX 

 

Er fagligt opdateret i 2022