Energi- og proteinrige drikke

Indikation

Ordineres til personer der har behov for at øge energi- og/eller proteinindtagelsen.

Mange syge/småtspisende drikker ofte en vis mængde næringsfattige produkter uden for hovedmåltiderne. Hvis de erstattes med næringsrige energi- og proteinrige drikke, kan energiindtagelsen øges væsentligt, uden at det mindsker energiindtagelsen ved hovedmåltiderne.

Energi- og proteinrige drikke bruges især til personer, som får Dysfagi diæt (Kost med modificeret konsistens) og Kost til småtspisende. Energi- og proteinrige drikke bruges desuden til rekonvalescenter efter operative indgreb og til personer med kronisk sygdom. Ligeledes vil ældre i ernæringsrisiko, hvor der derfor skal startes/er startet Individuel ernæringsbehandling, også ordineres energi- og proteinrige drikke. 

Kostregistrering og Monitorering er derfor nødvendig.

Mål for behandlingen

Energi- og proteinrige drikke skal medvirke til at genoprette eller opretholde ernæringstilstanden, således at underernæring/fejlernæring undgås/behandles.

Er fagligt opdateret i 2023