Energireduceret ved hjertekarsygdom

Indikation

Ordineres til patienter med overvægt og med hjerte-/karsygdom og/eller dyslipidæmi og som ikke er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har en Screening score = 0. Patientens ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsrisiko. læs mere under opsporing.

Energibehovet vurderes individuelt, og der tilstræbes en negativ energibalance på ca. 2-4 MJ pr. dag, hvilket giver ½ -1 kg vægttab pr. uge, se Energi og proteinbehov. Fedt- og kolesterolmodificeret diæt baseret på Energireduceret diæt følger anbefalingerne for Adipositas/Energireduceret diæt.

ikke opdateret siden 2016-udgaven