Energireduceretdiæt til andre kulturer

Indholdsfortegnelse

Siden er ikke opdateret i 2016

Indikation

Ordineres til patienter, der som led i behandlingen skal reducere legemsvægten og som kommer fra andre lande med en anden madkultur. Religion kan her lægge begrænsninger i deres levnedsmiddelvalg, ligesom patienterne evt. ikke kan læse eller tale dansk. Det er derfor helt afgørende at individualisere diætvejledning og pædagogisk materiale. Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.
Se individuel diætbehandling.