Energireduceretdiæt til andre kulturer

Indikation

Ordineres til patienter, der som led i behandlingen skal reducere legemsvægten og som kommer fra andre lande med en anden madkultur. Religion kan her lægge begrænsninger i deres fødevarevalg, ligesom patienterne evt. ikke kan læse eller tale dansk. Det er derfor helt afgørende at individualisere diætvejledning og pædagogisk materiale. Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.
Se individuel diætbehandling.

ikke opdateret siden 2016-udgaven