Ernæringsmæssige risikofaktorer

Ernæringsmæssige risikofaktorer

Det kan tage lang tid at standse et vægttab og efterfølgende øge vægten, fordi mange faktorer påvirker lysten og evnen til at spise og drikke:

 • Kroniske sygdomme, fx leddegigt og kronisk hjerte- og lungesygdom
 • Akutte infektioner – fx urinvejsinfektion og influenza
 • Sygehusophold
 • Stort medicinforbrug
 • Ensomhed
 • Dårlig tandstatus
 • Tygge- og synkeproblemer
 • Depression
 • Konfusion
 • Demens
 • Nedsat fysisk funktionsevne
 • Forkerte diæter

Mange af disse faktorer er hyppigt forekommende blandt ældre i hjemmepleje og i plejebolig, og ældre klienter og beboere, der har haft vægttab, er derfor længe om at genvinde de tabte kilo.

Fokus på ernæringsmæssige risikofaktorer
Hvis en eller flere ernæringsmæssige risikofaktorer forekommer hos den ældre, opnås en score ≥1 for ernæringsmæssige risikofaktorer. Se Screening.

Det er nødvendigt at være opmærksom på de forskellige risikofaktorer, der kan påvirke ældres ernæringstilstand - både i forbindelse med den individuelle ernæringsterapi og i forbindelse med en forebyggende indsats. Ofte vil det kræve et tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, læger, tandlæger, kliniske diætister m.fl.

Ernæringsmæssige risikofaktorer, der påvirker tygge- og synkefunktionen, er desuden omtalt under Dysfagi diæt (Kost med modificeret konsistens).

Er fagligt opdateret i 2016