Fedt- og kolesterolmodificeret diæt til voksne

Indikation

Ordineres til patienter med hjertekarsygdom og/eller forhøjet indhold af total-kolesterol, LDL-kolesterol og/eller triglycerid i blodet samt nedsat HDL-kolesterol, og som ikke er i ernæringsrisiko.

Patientens ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsrisiko.

Læs mere under opsporing

Patienter, der skal være indlagt længe, eller med nydiagnosticeret hjertekarsygdom, kan med fordel ordineres samtale med klinisk diætist med henblik på en Individuel diætbehandling

Patienter med svær overvægt og hjertekarsygdom og/eller dyslipidæmi, og som ikke er i ernæringsrisiko, bør ordineres Energireduceret diæt.

Patienter med hjertekarsygdom, som har en nedsat kostindtagelse på indlæggelsestidspunktet eller har risiko for at få en nedsat indtagelse under indlæggelsen, bør ordineres Sygehuskost

Patienter med hjertekarsygdom, som er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har/forventes at få en Screening score ≥3 bør altid ordineres Individuel ernæringsbehandling evt. ved klinisk diætist.

Mål for behandlingen

Formålet med Fedt- og kolesterolmodificeret diæt er at med virke til et fald i blodets indhold af lipider for at reducere risikoen for åreforkalkning og udvikling af hjerte- kar-sygdom. 

Principper

Fedt- og kolesterolmodificeret diæt er baseret på de samme kostprincipper og kostråd som De nordiske næringsstofanbefalinger og De officielle kostråd. Under indlæggelsen kan patienten derfor tilbydes Normalkost.

Energiindhold
Til personer med normalvægt skal energitilførslen være dækkende.

Læs mere om energibehov.

Til patienter med overvægt med forhøjet BMI eller talje-hofte-forhold skal energiindholdet reduceres, indtil den ønskede vægt er nået, se Energireduceret diæt.

Energiprocentfordelingen for planlægning af Fedt- og kolesterolmodificeret diæt baseret på Normalkosten ser således ud:

Energiprocentfordelingen af Fedt- og kolesterolmodificeret diæt
Vis indhold Skjul indhold
Protein Fedt Kulhydrat
15 E%

32-33 E%

Mættet fedt: mindre end 10 E%

Monoumættet fedt: 10-20 E%

Polyumættet fedt: 5-10 E%

52-53 E%

Tilsat sukker: Mindre end 10 E%

Kostfibre: Mindst 3 g pr. MJ (25-35 g dagligt)

Væske: Den totale væskeomsætning anslås til 30-40 ml pr. kg legemsvægt.

Protein
Svarer til Normalkosten.

Fedt
Svarer til Normalkosten. Hvis indtagelsen af fedt overstiger 30 E%, bør det være i form af umættet fedt. En øget fedtindtagelse kan være relevant, fx ved underernæring. Ved forhøjet indhold af triglycerid i blodet, og/eller hvis der ikke sker det ønskede fald i blodets indhold af kolesterol – selvom diæten overholdes – kan man forsøge at begrænse indholdet af mættet fedt yderligere. Fiskeolietilskud kan nedsætte blodets triglycerid.

Kulhydrat
Svarer til Normalkosten. Sukker (og andre simple kulhydrater fx fruktose) kan i større mængder medvirke til at øge triglyceridindholdet i blodet, og indtagelsen bør derfor ikke overskride anbefalingen på 10 E%.

Fordeling af måltider

Fedt- og kolesterolmodificeret diæt er sammensat af 3 hovedmåltider og 2-3 relativt store mellemmåltider dagligt.

Forslag til fordelingen af den daglige energiindtagelse
Vis indhold Skjul indhold
Morgenmad Frokost Aftensmad Mellemmåltider
20-25 % 25-35 % 25-35 % 5-30 % (5-10 % pr. måltid)

Valg af fødevarer

Fedtrige mejeri- og kødprodukter begrænses til fordel for fødevarer med lavt fedtindhold eller med et fedtindhold, som hovedsageligt består af umættet fedt. Da kolesterol i maden sædvanligvis findes sammen med mættede fedtsyrer, medfører en reduktion af fedtmængden i kosten automatisk en reduktion af indtagelsen af kolesterol.

Se Valg af fødevarer til Fedt- og kolesterolmodificeret diæt

Portionsstørrelser

Se portionsstørrelser

Indholdslister

Ombytningsliste

Vitaminer og mineraler

Indtagelse af Normalkosten medfører en tilstrækkelig indtagelse af de fleste vitaminer og mineraler. Undtagelser er vitamin D, folat og jern i visse grupper af befolkningen.

Læs mere om D-vitamin anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, søg på D-vitamin.

Praktiske råd

Hjerteforeningen

Altomkost

Er fagligt opdateret i 2016