Fosfatreduceret diæt

Indikation

Ordineres til nyresyge patienter med et for højt indhold af fosfat i blodet, med henblik på at nedsætte risikoen for afkalkning af knoglerne, åreforkalkning, samt aflejring af kalkkrystaller i fx øjne, muskler og led. Diætens fosfatindhold begrænses til 800-1.00 mg fosfor pr. dag.

Væskemængden svarer til diuresen + 800 ml pr. døgn. Det er sjældent relevant med væskerestriktion, hvis diuresen er 2 liter pr. døgn.

Hvis plasmaniveauet af fosfat eller PTH ikke kan holdes inden for målområdet trods fosfatreduktion i kosten, ordineres fosfatbindere.

Anbefalingerne for fosfatindhold skal afstemmes efter patientens aktuelle serumværdier.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende, at diæt ikke er nødvendig.

Ved ordinationen skal der tages stilling til patientens ernæringsmæssige risiko  og dermed, om diæten skal følge principperne for hhv. Sygehuskost eller Kost til småtspisende, samt om den skal kombineres med Kaliumreduceret diæt.

Læs mere om opsporing 

Patienter med behov for Fosfatreduceret diæt bør altid henvises til klinisk diætist med henblik på Individuel diætvejledning

Mål for behandlingen

Diæter ved nyresygdomme skal medvirke til at sikre et sufficient energi- og proteinindtag. Herudover skal de medvirke til, at begrænse gener som følge af den nedsatte nyrefunktion.

Principper

Diæter ved nyresygdomme skal være sufficiente på trods af evt. begrænsninger af de næringsstoffer, som der er problemer med at udskille. Desuden skal kosten tage højde for de næringsstoffer der mistes ved dialyse.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende at diæt ikke er nødvendig.

Energi
Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov. I praksis anvendes 150 kJ pr. kg. pr. dag for patienter over 65 år og 126 kJ pr. kg. pr. dag for ældre patienter. Udgangspunktet er altid patientens tørvægt, som er patientens vægt uden ophobet væske. I praksis vil evt. tilført energi fra dialyse væsken fratrækkes ved beregningen.

Protein
Proteinindholdet i kosten afhænger af behandlingsmetode:

Lav nyrefunktion i stadie 4 og 5 0,8 g protein pr. kg.
Hemodialyse 1,0-1,2 g protein pr. kg
Peritoneal dialyse 1,2-1,5 g protein pr. kg

Energiprocentfordelingen og anbefalingerne for kostfiber og væske vil være afhængig af patientens ernæringsrisiko samt diagnoser og behandlingsmetode.

Fosfat
800 – 1.000 mg pr døgn.

Den ønskede fosfatreduktion må ikke øge risikoen for malnutrition.

Til patienter med et højt energi- og proteinbehov (≥ 12 MJ) kan anbefalingen være urealistisk lav, hvorfor en højere indtagelse må accepteres.

Kalium
2.000 – 2.500 mg kalium pr. døgn.

Anbefalingerne bør afstemmes efter patientens aktuelle serumværdier.

Fordeling af måltider

Kan fx være svarende til fordelingen ved enten Sygehuskost eller Småtspisende

Valg af fødevarer

I en fosfatreduceret diæt skal mælk, mælkeprodukter og ost begrænses.

Se skema for Valg af fødevarer

Skemaet er opdelt med henblik på reduktion af kostens fosfatindhold. Desuden er der taget højde for, at kosten skal være proteinrig.

Portionsstørrelser

Se portionsstørrelser

Indholdslister

Fødevaredatabanken

I levnedsmiddeltabeller angives fosfat som fosfor.

Vitaminer og mineraler

Vitamin- og mineraltilskud skal altid lægeordineres.

Praktiske råd

De industrielt fremstillede Energi- og proteintilskud, der har det højeste indhold af energi og protein, er ofte baseret på mælkens protein kasein og har derfor et højt indhold af fosfat og kalium. Det primære formål med anvendelsen af ernæringstilskuddene er dog at forbedre kostindtagelsen og ernæringstilstanden hos patienterne.

Patienter med forhøjet kalium og fosfat og behov for ernæringstilskud anbefales produkter med et lavt indhold af kalium og fosfat. Hvis patientens smagspræferencer er til ernæringstilskud med et højt indhold, skal deres serumværdier følges tæt og kombineres med medicinsk behandling til nedsættelse af de forhøjede værdier.

Patientens serumværdier af kalium og/eller fosfat skal dog følges.

Er fagligt opdateret i 2016