Gastroparese

Indholdsfortegnelse

Siden er ikke opdateret i 2016

Indikation

Ordineres til patienter der efter mange år med type 1 eller type 2 diabetes udvikler autonom neuropati, som bl.a. kan komme til udtryk i form af gastroparese. Patienterne vil ofte have en særdeles labil og uforudsigelig blodglukoseprofil over døgnet.Hvor den normale ventrikel tømmer sig fuldstændig 5-6 timer efter et måltid, vil den neuropatiske ventrikel være kendetegnet ved forsinket ventrikeltømning. Forsinkelsen vil udover neuropati også være styret af glykæmigrad (svært forhøjet blodsukker hæmmer ventrikeltømningen) og madens sammensætning.Diætbehandlingen vil derfor ofte sigte imod en diæt med lavt fedtindhold, uden hele skaller og rå grøntsager samt med små hyppige måltider. Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten.