Gravide uden ernæringsmæssige risikofaktorer

Normalkost til gravideGravide kvinder, som ikke er i ernæringsrisiko, anbefales Normalkost til gravide.

Den gravides ernæringstilstand bør følges, så der let kan gribes ind ved en ændring i den ernæringsmæssige risiko.

Læs mere under opsporing.

Den gravides kost skal følge principperne i Normalkosten. Behovet for næringsstoffer er øget forholdsvis mere end behovet for energi. Det er derfor ikke en mere energitæt kost, kvinden har brug for, men mere af Normalkosten.

Er fagligt opdateret i 2018