Gruppen bag Kosthåndbogen

Bidragsydere til faglig opdatering i 2023
Vis indhold Skjul indhold
Bidragsydere til faglig opdatering i 2022
Vis indhold Skjul indhold

Line Dam Bülow, klinisk diætist, ernæringsfaglig konsulent, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Opsporing og underernæring.

Karin Kok, ledende klinisk diætist, MSc,  Rigshospitalet, Kli­nik for Er­næ­rings­te­ra­pi til Børn og Unge, Opsporing og underernæring.

Bidragsydere til faglig opdatering i 2021
Vis indhold Skjul indhold

Ledende klinisk diætist  Randi Tobberup, Aalborg Universitetshospital, Klinik Medicin og Akut,Medicinske Mave- og Tarmsygdomme/Center for Ernæring og Tarmsvigt (CET) - valg af fødevarer til antidumping diæt.

Bidragsydere til opdatering af dysfagidiæt

Bahareh Philipsen, overlæge, Odense Universitets Hospital

Casper S. Dyhr, ergoterapeut, Odense kommune

Claus Friis, ergoterapeut, Rigshospitalet
Signe J. Eskildsen, ergoterapeut. Rigshospitalet

Dorte Melgaard, seniorforsker, Regionshospital Nordjylland

Mona Stenskrog, køkkenleder, Regionshospital Nordjylland
Siff Bjørholm Skov, produktionsleder, Odense kommune


Nanna Friberg, Drift- & Personaleleder, Centralkøkkenet i Ernæringsenheden, Herlev og Gentofte Hospital

Anne Marie Beck, docent ved Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, seniorforsker på Herlev og Gentofte Hospital

Kirsten Færgeman, Ernæringsfaglig leder, Det Danske Madhus

Annette Kjærsgaard, PhD, MScOT, Ergoterapeutisk specialist neurorehabilitering og F.O.T.T. instruktør

Tina Hansen, Seniorforsker, Ph.d., MSc.OT., Ergoterapeut, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Hvidovre Hospital

Bidragsydere til faglig opdatering af ’Persongrupper’ og ’Diabetesdiæt’ i 2018
Vis indhold Skjul indhold
 • Klinisk diætist, Birgitte Pagh Jensen, Aalborg Universitetshospital - diæt cøliaki ved diabetes, personer med cøliaki
 • Klinisk diætist, Anne-Mette Haugaard, Aalborg Universitetshospital, Endokrinologisk afdeling – diabetesdiæt ved dyslipidæmi
 • Klinisk diætist, Birgitte Schnack Nielsen, Sjællands Universitetshospital. Roskilde – børn og unge med diabetes, personer med mave-tarmsygdomme, cøliaki, overfølsomhed over for mælk og æg
 • Klinisk diætist, Mette Poulsen, Aalborg Universitetshospital – Diabetesdiæt ved nyresygdom, prægestationel diabetes, patienter med nyresygdom
 • Klinisk diætist, Trine Klindt, Hjerteambulatoriet, Frederiksberg Hospital -  personer med hjertekarsygdom
 • Klinisk diætist, Kit Henningsen, Holbæk Sygehus, Børneafdelingen – børn og unge, børn og unge med overvægt, syge børn og unge
 • Klinisk diætist, Lisa Heidi Witt, Diabetesforeningen – Diabetesdiæt baseret på energireduceret diæt, personer med diabetes
 • Anette Martinsen, Ernæringschef, Hvidovre Hospital - Personer med diabetes og gastroparese, personer med gestationel diabetes, diabetesdiæt til andre kulturer
 • Anne Marie Beck, Klinisk diætist, docent, Ph.D, Professionshøjskolen Metropol, Diabetesdiæt til ældre, persongrupper ældre
 • Lone Banke Rasmussen, Cand. scient. i human ernæring, PhD i sundhedsvidenskab, Redigering af Persongrupper og Diabetesdiæt
Arbejdsgruppen i 2016
Vis indhold Skjul indhold

Den nationale kosthåndbog er revideret i overensstemmelse med Anbefalinger for Den Danske Institutionskost (5. udgave 2015), herunder de reviderede næringsstofanbefalinger, kostråd og klinisk praksis omkring personer i ernæringsrisiko.

Arbejdsgruppen i 2016 har bestået af:

 • Agnes N. Pedersen (faglig redaktør), seniorrådgiver, DTU Fødevareinstituttet
 • Lars Ovesen (faglig redaktør), overlæge, Slagelse Sygehus
 • Lene Toft Johansen (projektleder), Mad- og Måltidskonsulent, Kost & Ernæringsforbundet
 • Tatjana Hejgaard, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen
 • Hanne Høberg Hansen, akademisk medarbejder, Fødevarestyrelsen
 • Karin Hess Ygil, Klinisk diætist, DTU Fødevareinstituttet
 • Anette Martinsen, Ernæringschef, Hvidovre Hospital
 • Tina Beermann, Ledende klinisk diætist, Aalborg Universitetshospital
 • Anne Marie Beck, Klinisk diætist, docent, Ph.D, Professionshøjskolen Metropol
 • Bente Schøidt, Ledende økonoma, Aarhus Universitetshospital, Risskov
 • Nanna Friberg, Produktionsleder og projektleder for implementering af dysfagikost, Københavns kommune
 • Ellen Trolle, seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet

Bidragsydere til Den nationale kosthåndbog 2016:

 • Klinisk diætist Allis Bek, Psykiatrien, Aarhus Universitetshospital, Risskov – diæter ved psykisk sygdom
 • Læge Jette Blands, Sundhedsstyrelsen –, sygehuskost til spædbørn, småbørn og større børn
 • Overlæge Christine Brot, Sundhedsstyrelsen – sygehuskost til spædbørn og småbørn, normal- og sygehuskost til gravide og ammende
 • Sundhedsplejerske Annette Poulsen, Sundhedsstyrelsen – normalkost til ammende, normalkost til spædbørn, småbørn og større børn
 • Klinisk diætist/ cand. scient. i klinisk ernæring Karin Bott Kok, Børneernæringsenheden, Rigshospitalet – sygehuskost til børn
 • Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for idræt og ernæring, Københavns Universitet – sygehuskost til børn
 • Ergoterapeut, PhD, Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter – dysfagi diæt
 • Ergoterapeut, PhD, Tina Hansen, Professionshøjskolen Metropol  - dysfagi diæt
 • Økonoma/Salgskonsulent, Anna-Grethe Thøgersen, Mediq – dysfagi diæt
 • Cand.scient. i human/klinisk ernæring/Ernæringsfaglig leder, Kirsten Færgeman, Det Danske Madhus A/S – dysfagi diæt
 • Klinisk diætist, docent, PhD, Anne Marie Beck, Professionshøjskolen Metropol – dysfagi diæt
 • Klinisk diætist, Mie Lauwersen, Kost & Ernæringsforbundet – dysfagi diæt

En stor tak til alle for det vigtige bidrag til opdateringen.

En tak skal også rettes til fotograf Anne-Li og København Kommunes omsorgs- og sundhedsforvaltning for lån af billeder til Maden i praksis – kost med modificeret konsistens.

Arbejdsgruppen i 2010
Vis indhold Skjul indhold

Den Nationale Kosthåndbog har gennemgået et ansigtsløft i forbindelse med revisionen af Anbefalinger for Den Danske Institutionskost. Arbejdsgruppen i 2010 har bestået af:

 • Kostfaglig afdeling, Kost & Ernæringsforbundet
 • Anne Marie Beck, tidl. seniorforsker, ph.d, på DTU, Fødevareinstituttet
 • Bente Schiødt, ledende økonoma, Kost- og Ernæringsforbundet
 • Klinisk diætist Jonna Sylow, Foreningen af Kliniske Diætister
 • Cand.brom Hanne Høberg Hansen, Fødevarestyrelsen
 • Oversygeplejerske Anne Dalhoff Pedersen, Sundhedsstyrelsen
 • Tatjana Hejgaard, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Bidragsydere til Den Nationale Kosthåndbog i 2010

 • Klinisk diætist Lisa Heidi Witt – Diæter ved diabetes
 • Klinisk diætist Lillian Jensen – Diæter ved adipositas
 • Klinisk diætist Ulla Jakobsen – Diæter ved nyresygdomme
 • Læge Jette Blands – Diæter ved fødevareoverfølsomhed
 • Klinisk diætist Mette Borre – Diæter ved leversygdomme og Diæter ved mave-/tarmsygdomme
 • Klinisk diætist Kirsten Sonne – Diæter ved hjerte-/karsygdomme
 • Klinisk diætist Karin Kok – Diæter til syge børn
 • Chefkonsulent, Grethe Andersen, Mad, måltider og ernæring, Fødevare og Landbrug
Arbejdsgruppen i 2005
Vis indhold Skjul indhold

Den nationale Kosthåndbog er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Fødevareforskning, Kost- og Ernæringsforbundet (tidl. Økonomaforeningen), Foreningen af Kliniske Diætister, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring.

Arbejdsgruppen har bestået af:

 • Agnes Pedersen, seniorrådgiver, ph.d, DTU, Fødevareinstituttet
 • Anne Marie Beck (formand og faglig sekretær), seniorforsker, ph.d, DTU, Fødevareinstituttet
 • Bente Koch, civilingeniør, Fødevarestyrelsen
 • Bente Schiødt, ledende økonoma, Kost- og Ernæringsforbundet
 • Klinisk diætist Jonna Sylow, Foreningen af Kliniske Diætister
 • Tatjana Hejgaard, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
 • Henrik Højgaard Rasmussen, overlæge, ph.d., Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Bidragydere til Den Nationale Kosthåndbog

 • Kliniske diætister Lene Hansen og Margit Sandberg – Normalkost og Sygehuskost til psykiatriske patienter
 • Formand for Dansk Vegetarforening Britt Søndergaard – Vegetarisk Normalkost og Sygehuskost
 • Bioanalytiker Nighat Latif Khawaja og cand. mag. Bente Leed – Etnisk Normalkost og Sygehuskost
 • Ledende klinisk diætist Karin Kok, klinisk diætist Dorthe Wiuf Nielsen, afdelingslæge Tove Petersen og sundhedsplejerske Annette Poulsen – Kostformer og diæter til syge børn
 • Klinisk diætist Lone Strøm og klinisk diætist cand. scient. i human ernæring Kirsten Færgeman – Tygge-/synkevenlig kost
 • Kliniske diætister Birgit Schelde, Lisa Heidi Witt, Susanne Elman Pedersen, Merethe Have og Ellis Tauber-Lassen – Diæter ved diabetes
 • Ledende klinisk diætist Lillian Jensen – Diæter ved adipositas
 • Kliniske diætister Lene Kromann-Larsen og Anne Ravn - Diæter til patienter med hjerte-/karsygdom
 • Klinisk diætist Mette Borre – Diæter ved leversygdom og Diæter ved mave-/tarmsygdomme
 • Læge Jette Blands, klinisk diætist Helle S. Vestergård og seniorforsker Charlotte Madsen - Diæter ved levnedsmiddeloverfølsomhed
 • Kliniske diætister Ulla Jacobsen, Anne Winsnes Rasmussen, Ulla Finne og Jette Lind Thomsen Fabricius – Diæter ved nyresygdom
 • Økonoma Berit Klausen og professionsbachelor i ernæring og sundhed Gitte Rand Knudsen – Dagskostforslag
 • Ernæringschef Lone Viggers – generelle kommentarer

Er fagligt opdateret i 2023