Hæmodialyse diæt

Indikation

Ordineres til patienter i hæmodialyse. Kosten skal generelt være energitæt og proteinrig (1,0-1,2 g pr. kg).

Til patienter med normale serumværdier af kalium og fosfat kan der derfor tages udgangspunkt i principperne for Sygehuskost eller Småtspisende. Dog skal man være opmærksom på væskemængden, som svarer til diuresen + 800 ml pr. døgn.

Natrium og væskereduceret diæt. En streng natriumfattig diæt er kun sjældent nødvendig, og det er sjældent relevant med væskerestriktion, hvis diuresen er 2 liter pr. døgn.

Til patienter med forhøjede serumværdier af kalium og/eller fosfat kan der være behov for at kombinere Sygehuskost eller Kost til småtspisende med Kaliumreduceret diæt og/eller Fosfatreduceret diæt

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende at diæt ikke er nødvendig.

Patienter i hæmodialyse, der er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige, at de har/forventes at få en Screening score ≥3, bør altid ordineres Individuel ernæringsbehandling

Patienter med behov for hæmodialysediæt bør altid henvises til klinisk diætist med henblik på Individuel diætvejledning.

Mål for behandlingen

Diæter ved nyresygdomme skal medvirke til at sikre en sufficient energi- og proteinindtagelse. Herudover skal de medvirke til at begrænse gener som følge af den nedsatte nyrefunktion.

Principper

Diæter ved dialyse skal være sufficiente på trods af evt. begrænsninger af de næringsstoffer, som der er problemer med at udskille. Desuden skal kosten tage højde for de næringsstoffer, der mistes ved dialyse.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende at diæt ikke er nødvendig.

Energiprocentfordelingen og anbefalingerne for kostfiber og væske vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko samt diagnoser og behandlingsmetode.

Protein
1,0 – 1,2 g protein pr. kg kropsvægt pr. døgn.

Fosfat
800 – 1.000 mg pr døgn.
Den ønskede fosfatreduktion må ikke øge risikoen for malnutrition.

Til patienter med et højt energi- og proteinbehov (≥ 12 MJ) kan anbefalingen være urealistisk lav, hvorfor en højere indtagelse må accepteres.

Kalium
2.000 – 2.50 mg kalium pr. døgn.

Anbefalingerne for fosfat og kalium bør afstemmes efter patientens aktuelle serumværdier.

Fordeling af måltider

Kan fx være svarende til fordelingen ved enten Sygehuskost eller Småtspisende

Vitaminer og mineraler

Ved hæmodialyse tabes en del vandopløselige vitaminer. Vitamin- og mineraltilskud skal altid lægeordineres.

Praktiske råd

Se Sygehuskost eller Småtspisende

Er fagligt opdateret i 2016