Hvem skal have hvilken mad?

Den kostform eller diæt, der passer til den enkelte, baseres på en individuel vurdering/screening af ernæringstilstand og forekomst af risikofaktorer.

Til syge børn (0-17 år) findes der ikke nogen officiel screeningsmetode. Der bør derfor tages udgangspunkt i barnets alder og sygdom ved valget af kostform eller diæt.

Til syge voksne (inkl. syge ældre) anbefales det at bruge den screeningsmetode, som findes i Sundhedsstyrelsens

Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko.

Den ernæringsmæssige risiko er således udgangspunkt for valget af den kostform eller diæt der er relevant

Til ældre (75+ år) i primærsektoren anvendes

Socialstyrelsens Ernæringsvurderingsskema (EVS)

 

Ofte vil kostformen eller diæten tage udgangspunkt i beskrivelsen af den mad der tilbydes syge voksne. Det betyder at der i teksten tales om en patient, selvom der menes en ældre.

Er fagligt opdateret i 2016