Kostberegning og vurdering

Når institutionskosten er planlagt efter anbefalingerne, kan en beregning af næringsstofindholdet vise, om der er overensstemmelse mellem det teoretiske grundlag for kostens sammensætning svarende til de tre kostformer og det resultat, der er opnået i det praktiske arbejde.

Der findes edb-beregningsprogrammer til udregning af kostens næringsindhold, hvor det er muligt at opstille forskellige standarder for det totale næringsindhold: Protein, fedt, kulhydrat, alkohol næringsstoftæthed og/ energiprocentfordeling m.m., der skal lægges til grund for en vurdering af hver af de enkelte kostformer.

Energiprocentfordeling

Når madens energigivende næringsstoffer skal vurderes, er det anbefalede planlægningsmål for hver af de tre kostformer opstillet i Tabel 4: Anbefalet energiprocentfordeling

Anbefalet energiprocentfordeling (E%)
Vis indhold Skjul indhold

 

Protein

Fedt

Kulhydrat

Normalkost    

15 E%

32-33 E%*

52-53 E%**

Sygehuskost   

18 E%

40 E%

42 E%

Kost til småtspisende

18 E%

50 E%

30-35 E%

* forudsat den anbefalede fedtsyrefordeling

**forudsat anbefalingerne for tilsat sukker og kostfiber

 

Næringsstoftæthed

For mikronæringsstoffernes vedkommende er planlægningsmålet angivet som næringsstoftæthed, dvs. pr. energienhed, i dette tilfælde pr. MJ. Herved opnås, at indtagelsen vil være tilstrækkelig, når man får opfyldt sit energibehov.

Anbefalet næringsstoftæthed (mængde pr. MJ)
Vis indhold Skjul indhold
A-vitamin 80 RE (Retinolækvivalenter)
D-vitamin 1,4 μg
E-vitamin 0,9 α-TE (α-Tokoferolækvivalenter)
Thiamin 0,12 mg
Riboflavin 0,14 mg
Niacin 1,6 NE (Niacinækvivalenter)
B6-vitamin 0,13 mg
Folat 45 μg
B12-vitamin 0,2 μg
C-vitamin 8 mg
Kalcium 100 mg
Fosfor 80 mg
Kalium 0,35 g
Magnesium 32 mg
Jod 17 μg
Selen 5,7 μg

Anbefalet nærinstoftæthed beregnet for planlægning af kost til personer fra 6-60 år med en heterogen alderssammensætning.
Værdierne er efter den mest krævende person.

Når flere personer af begge køn og i forskellige aldre får tilbudt samme kost, bør kosten tilrettelægges efter de personer, der har de største krav til næringstætheden. Opfyldes dette krav, får de andre tilført de nødvendige næringsstoffer i rigeligt mål.

Via kostberegning kan det dokumenteres, at den leverede mad lever op til anbefalingerne. 

Bemærk: Det er hverken nødvendigt eller muligt, at sammensætningen af de forskellige kostformer svarer til anbefalingerne for E%-fordelingen eller indeholder den anbefalede mængde af alle vitaminer og mineraler hver dag, men over periode, fx en uge, bør den daglige gennemsnitlige tilførsel svare til anbefalingerne.

Fagligt opdateret i 2016