Mave-tarmsygdomme hos børn og unge

Indikation

Ordineres til syge børn og unge med forskellige former for diagnosticerede mave-tarmsygdomme og -problemer.

Cøliaki er den hyppigste af disse og det er derfor valgt kun at nævne denne.

Er fagligt opdateret i 2016