Normalkost til ammende

Normalkosten skal medvirke til at sikre en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse for både moder og barn.

Så længe modermælken er den væsentligste del af barnets ernæring, anbefales ammende kvinder at spise i henhold til anbefalingerne for Normalkost.

Barnet ernæres af modermælk (eller modermælkserstatning) i minimum 4 måneder. Senest når barnet er 6 måneder, skal barnet i gang med overgangskost.

Næringsstofferne i mælken kommer fra moderen, og kosten skal derfor dække både moderens og barnets ernæringsmæssige behov.

Energibehovet er også øget som følge af den energi, det kræver at producere mælken. Det øgede energibehov dækkes hos de fleste ved at tære på de fedtdepoter, der er lagret i graviditeten, og opvejes hos nogle af et nedsat aktivitetsniveau.

Indikation

Anbefales til ammende kvinder, som ikke er i ernæringsmæssig risiko.

Læs mere under Screening

Ernæringstilstanden bør følges, så der let kan gribes ind ved en ændring i den ernæringsmæssige risiko.

Principper

Da både energi- og næringsstofbehovet er forhøjet hos ammende, dækkes behovene bedst ved, at ammende spiser mere af Normalkosten. Læs mere om Normalkostens anbefalinger.

Energiindhold
Energibehovet forøges med omkring 2,0 MJ pr. Dag. Energiindholdet i kosten skal derfor svare til den ammende moders aktuelle energibehov.

Se her, hvordan det ekstra energibehov kan dækkes.

Protein
Ammendes proteinbehov er øget svarende til brystmælkens indhold og volumen, men dette tilgodeses tilstrækkeligt via den øgede indtagelse af Normalkosten.

Energiprocentfordelingen for planlægning af Normalkosten til ammende ser således ud:

Energiprocentfordeling for ammende
Vis indhold Skjul indhold
Protein Fedt Kulhydrat
15 E%

32-33 E%

Mættet fedt: mindre end 10 E%

Monoumættet fedt: 10-20 E%

Polyumættet fedt: 5-10 E%

52-53 E%

Tilsat sukker: Mindre end 10 E%

Kostfibre: Mindst 3 g pr. MJ (25-35 g dagligt)

Væske: Den totale væskeomsætning anslås til 30-40 ml pr. kg legemsvægt.
Læs mere under Væskebehov

Fordeling af måltider

Normalkosten er sammensat af 3 hovedmåltider og 2-3 Mellemmåltider.

Forslag til fordelingen af den daglige energiindtagelse:

Forslag til fordeling af daglig energiindtagelse
Vis indhold Skjul indhold
Morgenmad Frokost Aftensmad Mellemmåltider
20-25 % 25-35 % 25-35 % 5-30 % (5-10 % pr- måltid)

Valg af fødevarer

Valg af fødevarer svarer generelt til Normalkosten.

Se skema for Valg af fødevarer til Normalkost til ammende

Særligt for ammende 
Indtagelse af visse fødevarer kan have en skadelig virkning på spædbarnet via modermælken. Der er derfor enkelte undtagelser mht. valg af fødevarer:

  • Alkohol udskilles i modermælken og opnår her en koncentration på samme niveau som koncentrationen i moderens blod. Så længe moderen har alkohol i blodet, vil den nyproducerede mælk indeholde alkohol. Det anbefales, at ammende mødre er tilbageholdende med at drikke alkohol. Barnets udsættelse for alkohol kan mindskes eller helt undgås, hvis moderen undlader at amme 2-3 timer for hver indtaget genstand. Konsekvensen af dette er, at mødre – særligt til nyfødte børn – skal være forsigtige med at drikke mere end en genstand, fordi det vil forlænge tiden mellem amningerne.
  • Et moderat forbrug af alkohol under Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse på maks. syv genstande om ugen bør ikke give anledning til ammeophør
  • Koffein stimulerer centralnervesystemet. Halveringstiden for koffein for voksne er ca. 5 timer, mens den for nyfødte er 97,5 timer. De fleste mødre, der ammer, kan indtage en moderat mængde koffein, uden det påvirker spædbarnet. Når barnet er 6 måneder, udskilles koffeinet på 2-3 timer. Indtagelsen af kaffe og andre koffeinholdige drikkevarer bør begrænses til, hvad der svarer til maks. 3 kopper kaffe om dagen.

Energidrikke har højt koffeinindhold og bør ikke indtages af ammende mødre.

Dagkostforslag

Se dagskostforslag | 7 MJ | 9 MJ | 12 MJ |

Portionsstørrelser

Se portionsstørrelser

Ombytningsliste

Ombytningslisten kan bruges som redskab, når mellemmåltider fra dagkostforslag skal skiftes ud med andre retter eller drikkevarer.

Den er desuden ment som inspiration til at variere tilbuddene til mellemmåltiderne. Listen er tænkt som et eksempel, idet det er tanken, at hvert køkken kan indføre deres egne portionsstørrelser samt energi og proteinindhold.

Ombytningsliste

Vitaminer og mineraler

Den øgede indtagelse af Normalkosten dækker generelt det øgede behov for vitaminer og mineraler. Hvis der ikke indtages mælkeprodukter og ost, anbefales et dagligt calciumtilskud på 500 mg i ammeperioden. Det anbefales at indtage 10 mg D-vitamin dagligt hele året for ammende.

Læs mere om D-vitamin anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Er fagligt opdateret i 2021