Nyresygdom

Indikation

Diæter ved nyresygdomme ordineres til patienter med svært nedsat nyrefunktion, og som ikke kan udskille en række næringsstoffer og nedbrydningsprodukter.

Patienter med nyresygdomme, der er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har/forventes at få en Screening score ≥3, bør altid ordineres Individuel ernæringsterapi 

Patienter med behov for diæt ved præuræmi og dialyse bør altid henvises til klinisk diætist med henblik på Individuel diætbehandling

Mål for behandlingen

Diæter ved nyresygdomme skal medvirke til at sikre en sufficient energi- og proteinindtagelse. Herudover skal de medvirke til at begrænse gener som følge af den nedsatte nyrefunktion.

Principper

Diæter ved nyresygdomme skal være sufficiente på trods af eventuelle begrænsninger af de næringsstoffer, der er problemer med at udskille. Desuden skal kosten tage højde for de næringsstoffer, der mistes ved dialyse.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende, at diæt ikke er nødvendig.

Energi
Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov. I praksis anvendes 150 kJ/kg/dag for patienter < 65 år, og 125 kJ pr/kg/dag for ældre patienter. Udgangspunktet er altid patientens tørvægt, dvs. kropsvægt fratrukket ophobet væske. I princippet skal eventuelt tilført energi fra peritonealdialysevæsken fratrækkes ved beregningen. Men praksis er at vurdere patientens energiindtagelse og vægtudvikling/-status.

Protein
Proteinindholdet i kosten afhænger af nyrefunktion og behandlingsmetode: I stadiet med lav nyrefunktion (stadie 4 og stadie 5) kan det være hensigtsmæssigt at begrænse proteinindtagelsen i forhold til danskernes gennemsnitlige indtagelse, men det er vigtigt, at patienten ikke bliver proteinunderernæret. Derfor vælger man ofte ved nedsat nyrefunktion i stadie 4 og 5 en energitæt kost svarende til principperne for Sygehuskost eller Kost til småtspisende for at undgå uhensigtsmæssigt vægttab.

Dialysebehandlede patienter har et øget proteinbehov, da der tabes protein i forbindelse med dialysebehandlingen. Desuden vil en energitæt kost som beskrevet ovenfor ofte være nødvendig

Energiprocentfordelingen og anbefalingerne for kostfiber og væske vil være afhængig af patientens ernæringsrisiko samt diagnoser og behandlingsmetode.

Til nyresyge patienter kan der blive tale om en diæt eller en kombination af følgende diæter:

Vejledning i ovennævnte diæter er en specialistopgave, der bør varetages af en klinisk diætist med speciale i nefrologi (nyresygdomme).

Tabel over næringsstofindholdet i diæter ved nyresygdomme
Vis indhold Skjul indhold
Protein, fosfat og kalium ved nyresygdom og -behandling
Lav nyrefunktion i stadie 4 og 5 0,8 g protein pr. kg. pr. dag
Hæmodialyse 1,0-1,2 g protein pr.kg. pr. dag
Peritoneal dialyse 1,2-1,5 g proteing pr. kg. pr. dag
Lav nyrefunktion i stadie 4 og 5 800-1000 mg fosfat, 2000-2500 mg kalium pr. dag
Hæmodialyse 800-1000 mg fosfat, 2000-2500 mg kalium pr. dag
Peritoneal dialyse 800-1000 mg fosfat, 2000-2500 mg kalium pr. dag

Den ønskede fosfatreduktion må ikke øge risikoen for malnutrition. Til patienter med et højt energi- og proteinbehov (≥ 12 MJ) kan anbefalingen være urealistisk lav, hvorfor en højere indtagelse må accepteres

Fordeling af måltider

Kan fx være svarende til fordelingen ved enten Sygehuskost eller Kost til småtspisende

Fagligt opdateret i 2016