Om Kosthåndbogen

Kosthåndbogen er oprindeligt udsprunget af en intention om at udforme fælles nationale retningslinjer baseret på kosthåndbøger indsamlet fra en lang række danske sygehuse.

Dette er den 3. reviderede version.

Målgruppe

Den Nationale Kosthåndbog 2016 indeholder anbefalinger for, hvilken mad raske og syge i alle aldersgrupper bør tilbydes.

Kosthåndbogen er rettet mod personer, der enten har ansvaret for, eller arbejder med kosten. Det kan være enten i behandlingsøjemed eller ved almindelig forplejning i institutioner som fx plejebolig, hjemmeplejen og dag- og døgninstitutioner.

Kosthåndbogens målgruppe er de ernæringsprofessionelle: kandidater i ernæring, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, økonomaer, ernæringsteknologer, ernæringsassistenter, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere, andet kostansvarligt personale samt undervisere, elever og studerende. Materialet er ikke beregnet til eller til udlevering til borgere, patienter eller pårørende.

Indhold

Den Nationale Kosthåndbog indeholder retningslinjer for forskellige kostformer og diæter, herunder baggrund for kostform, valg af fødevarer, dagskostforslag, illustrationer osv.

Kostformerne og diæterne er målrettet 3 grupper:

  • Børn (0-17 år)
  • Voksne
  • Ældre (≥65 år)

Valget af kostform eller diæt til den enkelte baseres på en individuel vurdering af ernæringstilstand og forekomst af risikofaktorer. Læs mere på siderne om opsporing.

Diæter, hvor der mangler klinisk dokumentation for deres relevans, er udeladt. Det gælder fx skånekost, purinreduceret kost, m.fl. Desuden er det valgt ikke at medtage undersøgelsesdiæter (dvs. diverse kostformer til røntgen, laktosefri diæt, eliminationsdiæt osv.

Litteratur

Ved opdateringen af den 3. reviderede version af Den Nationale Kosthåndbog er der taget udgangspunkt i:

  • Anbefalinger for den danske institutionskost. 5. udgave, 2015.
  • Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister: Opsporing og behandling af patienter i ernæringsrisiko. Sundhedsstyrelsen 2008.
  • De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.
  • Sundhedsstyrelsens vejlendning 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko

Der er tilføjet opdaterede links og litteratur ved de enkelte kostformer og diæter.

Gruppen bag Kosthåndbogen

Se Gruppen bag Kosthåndbogen

Brugervejledning

Se Brugervejledning

Ordforklaring

Se Ordforklaring

Er fagligt opdateret i 2019