Opsporing af ældre i ernæringsrisiko i kommunen

Opsporing af ernæringsrisiko med vejning og ernæringsvurdering er vurderet velegnet til at identificere ældre borgere i både plejebolig og i hjemmeplejen.

Ældre borgere tilbydes månedlig vejning.
Et uplanlagt vægttab på 1 kg eller derover eller flere på hinanden følgende vægttab, der tilsammen overstiger 1 kg, tab af fysisk funktionsevne eller ændring i hverdagsobservationer (mistanke om ernæringsrisiko) betyder, at der skal følges op med en ernæringsvurdering. Det gælder også, hvis borgeren ikke kan eller vil vejes, og der svares ”ved ikke” til uplanlagt vægttab.

Læs mere om opsporing og vejning i Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

ernæringsvurdering

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Ved en ernæringsvurdering anvendes følgende oplysninger, som alle indgår i Ernæringsvurderingsskemaet (EVS) og som tilsammen udgør en pointscore for borgers ernæringstilstand:

  • Vægtstatus. Her vurderes om de ældre borger har haft et uplanlagt vægttab på 1 kg eller derover eller flere på hinanden følgende vægttab, der tilsammen overstiger 1 kg. Her svares ja (OBS), nej eller ved ikke (OBS).

  • Spisevaner, til at vurdere appetit og indtag af mad og drikke. Her indsamles data ud fra spørgsmål om antal hovedmåltider, indtag af basisfødevarer (mad), indtag af mejeriprodukter og om appetitten den seneste uge. Nogle svar udløser et OBS, som skal bruges til den samlede pointscore.

  • Risikofaktorer, der kan påvirke evnen til at spise og drikke tilstrækkeligt. Her vurderes om den ældre borger har haft en eller flere af følgende risikofaktorer: tygge-/synkebesvær, behov for hjælp til at spise samt akut sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom. Her svares ja, nej eller ved ikke.

Den samlede pointscore udgør beregningen af den ældre borgers ernæringstilstand.

pointscore

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Der kan kun gives samlet 2 point i EVS. Henholdsvis max 1 point i kategorien ”Vurdering af vægtstatus og spisevaner”, og max 1 point i kategorien ”Vurdering af risikofaktorer”.
- 0 point: Den ældre er ikke i risiko
- 1 point: Den ældre er i ernæringsrisiko
- 2 point: Den ældre har gavn af en tværfaglig ernæringsbehandling

I omsorgssystemet noteres resultatet af ernæringsvurderingen. Desuden noteres hvorvidt point er givet på baggrund af vægtstatus og/eller spisevaner samt de relevante risikofaktorer.
Nærmere udredning årsager, ernæringsbehandling, opfølgning og monitorering fremgår her: Værktøjer

 

Fagligt opdateret i 2022