Opsporing af ernæringsrisiko hos indlagte patienter på sygehus

Opsporing af ernæringsrisiko hos indlagte patienter på sygehus har til formål at identificere de patienter, som har gavn af en ernæringsbehandling.  Til opsporing anvendes validerede redskaber, som afgør, om patienten er i ernæringsrisiko.

opsproing

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

 

Alle indlagte patienter > 18 år, som forventes at skulle være indlagt i 48 timer og derover, gennemgås med NRS-2002 inden for de første 24 timer fra indlæggelsestidspunktet.  Undtaget fra vurdering af ernæringsrisiko er patienter, som almindeligvis ikke er i ernæringsrisiko. Patienter indlagt på intensiv afsnit forudsættes altid at være i ernæringsrisiko.
Ernæringsrisiko vurderes ud fra patientens ernæringstilstand, sværhedsgrad af sygdom (stressmetabolisme) og alder.  

Ernæringstilstanden vurderes på baggrund af 3 variabler: 

  • BMI udregnes på baggrund af vægt og højde. 

  • Nyligt vægttab I forbindelse med nyligt uplanlagt vægttab tildeles point ved først at beregne, om der har været vægttab på 5 % eller derover i forhold til patientens vægt for 3 måneder siden. Vægttab i % =(vægttab i kg)/(tidligere vægt)

  • Nedsat kostindtag scores i forhold til, om patienten i den sidste uge har indtaget 0-25 %, 25-50 % eller 50-75 % af sit behov.

Den mest påvirkede værdi af de 3 variable: BMI, nyligt vægttab og nedsat kost indtag, afgør patientens pointscore for ernæringstilstand. Se beskrivelsen i tabel herunder.

Sværhedsgrad af sygdom (Stressmetabolisme) bedømmes som let, moderat eller svær på grundlag af forskellige patientkategorier – se beskrivelsen i tabel herunder. Det bemærkes, at sværhedsgrad af sygdom er et udtryk for et øget næringsstofbehov, og ikke for fx prognose eller sygdomsgrad.

For yderligere information og uddybning af stressmetabolisme henvises til kap. 5 og bilag VIII side 136 i Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Alder på 70 år eller derover giver 1 point.

Hvis de nødvendige informationer om ernæringstilstand og sværhedsgrad af sygdom ikke kan indhentes, gives en total score på 3, og patienten sættes i ernæringsbehandling:

NRS

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Resultatet af opsporing af ernæringsrisiko dokumenteres i journal og epikrise. 
Nærmere udredning årsager, ernæringsbehandling, opfølgning og monitorering fremgår her: Værktøjer

 

Fagligt opdateret i 2022