Opsporing af ernæringsrisiko i almen praksis.

Vejning anvendes som redskab til identifikation af uplanlagt vægttab, det vil sige til opsporing af patienter i ernæringsrisiko. Opsporingen foregår både opportunistisk og mere systematisk.

Vejning

Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

For at kunne opspore et uplanlagt vægttab i almen praksis, er det nødvendigt at kende en udgangsvægt på patienten. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den praktiserende læge på et tidligere relevant tidspunkt har noteret patientens vægt i journalen.
Uplanlagt vægttab på 1 kg og derover betragtes i udgangspunktet som ernæringsrisiko og bør udredes nærmere, men i mange sammenhænge kan det dog være mere relevant at arbejde med vægttab på 2-3 kg over 3 måneder eller med 2 kg over 2 måneder.

 

Fagligt opdateret i 2022