Overfølsomhed

Indikation

Ordineres til patienter med lægediagnosticeret overfølsomhed over for fødevarer. Fødevareoverfølsomheden kan være enten allergisk eller ikke-allergisk afhængig af om immunapparatet er involveret i reaktionen.

Patienter med overfølsomhed over for fødevarer deler sig principielt i to grupper:

• Patienter indlagt til udredning for overfølsomhed over for fødevarer, og som er på en diæt i den forbindelse (= diagnostisk diæt)

• Patienter indlagt til undersøgelse/ behandling for anden sygdom og som samtidig er på en diæt i forbindelse med overfølsomhed over for fødevarer (= terapeutisk diæt).

Diæter til diagnostik og behandling af patienter med fødevareoverfølsomhed bør varetages af specialister, bedst kliniske diætister. En nærmere beskrivelse af disse diæter er derfor ikke medtaget.

Der bør altid tages kontakt til klinisk diætist med henblik på Individuel diætbehandling.

Patienter med overfølsomhed overfor fødevarer, der er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige, at de har/forventes at få en Screening score ≥3, bør altid ordineres individuel ernæringsterapi ved klinisk diætist.

Patienter med nydiagnosticeret overfølsomhed overfor fødevarer bør altid henvises til klinisk diætist med henblik på individuel diætbehandling efter udskrivelsen.

Til patienter med overfølsomhed beskrives følgende diæter:

OBS: Siderne er ikke opdaterede i 2016

Mål for behandlingen

Diæter ved fødevareoverfølsomhed skal sikre, at patienten ikke får symptomer som følge af indtagelse af fødevarer denne er overfølsom overfor.

Principper

Ved diagnostiske diæter ændres diæten i takt med, at udredningsproceduren skrider frem.

Terapeutiske diæter ved fødevareoverfølsomhed består i fuldstændig eller delvis udelukkelse af de fødevarer, der udløser reaktioner fra kosten. Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov, se Energi og proteinbehov

Energiprocentfordelingen vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko og diagnose og kan fx være svarende til energiprocentfordelingen for hhv. NormalkostSygehuskost eller Kost til Småtspisende.

Fordeling af måltider

Vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko og diagnose og kan fx være svarende til fordeling af måltiderne for hhv. NormalkostSygehuskost eller Småtspisende

Praktiske råd

For at opnå så stor sikkerhed som muligt for at den rigtige diæt serveres, bør en række forholdsregler iagttages, blandt andet bør diæten altid planlægges i samarbejde med en klinisk diætist.

For plejepersonalet gælder specielt følgende:

  • Gennemgå kostrekvisitionen med patienten, så der ikke er tvivl om, hvilke fødevarer diæten må indeholde og hvilke, der skal undgås.
  • Lad ikke patienter med overfølsomhed over for fødevarer spise mad, som er bestilt til andre patienter, da det ikke altid er muligt at gennemskue hvilke ingredienser, der indgår
  • Undlad at servere maden for patienterne, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt indholdet er korrekt. Det er heller ikke nok af fjerne ‘forkert’ tilbehør eller pynt fra patientens mad. Alene det, at fødevarerne har været i kontakt med hinanden, kan udløse overfølsomhedsreaktioner hos særligt følsomme patienter

For måltidsservicepersonalet gælder specielt følgende:

  • Hold råvarer til patienter med overfølsomhed over for fødevarer adskilt fra råvarer til andre patienters diæter under tilberedningen. Brug for eksempel ikke det samme spækbræt til forskellige fisk eller til forskellige grøntsager.
  • Lav en liste over ingredienser, som indgår i sammensatte retter, og læg den på patientens madbakke. Det giver patienten større tryghed, og fejl og misforståelser kan nå at blive rettet.

Varedeklarationer

Både patient og personale bør altid kontrollere varedeklarationen grundigt for at sikre sig mod uønskede ingredienser i en fødevare. Færdigpakkede fødevarer skal være mærkede med de ingredienser, der indgår i produktet. Desuden skal de mest almindelige allergifremkaldende ingredienser altid deklareres.

EU har opstillet en liste over ingredienser, som altid skal fremgå af mærkningen. Når en ingrediens fra listen indgår i en færdigpakket fødevare, skal det fremgå enten af ingredienslisten, af varens navn eller oplyses på en anden måde i mærkningen.

Fagligt opdateret i 2016