Peritoneal diæt

Indikation

Ordineres til patienter i peritoneal dialyse. Kosten skal ofte være energitæt og altid proteinrig (1,2-1,5 g pr. kg).

Til patienter med normale serumværdier af kalium og fosfat kan der derfor tages udgangspunkt i principperne for Sygehuskost eller Småtspisende ved valg af fødevarer. Dog skal man være opmærksom på væskemængden, som svarer til diuresen + 800 ml pr. døgn.

Patienter i peritoneal dialyse bevarer ofte deres egendiurese længere end patienter i hæmodialyse. Der er sjældent behov for væskerestriktion, hvis diuresen er 2 liter pr. døgn.

Til patienter med forhøjede serumværdier af kalium og/eller fosfat kan der være behov for at kombinere Sygehuskost eller Småtspisende med Kaliumreduceret diæt eller Fosfatreduceret diæt.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende at diæt ikke er nødvendig.

Da dialysevæsken indeholder glukose, som optages gennem bugvæggen, kan nogle få patienter have behov for Energireduceret diæt. De bør altid ordineres Individuel diætbehandling.

Patienter i peritoneal dialyse, der er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har/forventes at få en Screening score ≥3, bør altid ordineres Individuel ernæringsbehandling.

Patienter med behov for peritoneal dialyse diæt bør altid henvises til Individuel diætbehandling

Mål for behandlingen

Diæter ved nyresygdomme skal medvirke til at sikre et sufficient energi- og proteinindtag. Herudover skal de medvirke til, at begrænse gener som følge af den nedsatte nyrefunktion.

Principper

Diæter ved nyresygdomme skal være sufficiente på trods af evt. begrænsninger af de næringsstoffer, som der er problemer med at udskille. Desuden skal kosten tage højde for de næringsstoffer, der mistes ved dialyse.

I visse tilfælde kan patienten være så småtspisende, at diæt ikke er nødvendig.

Energi
Energiindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov.

I praksis anvendes 150 kJ pr. kg  pr. dag for patienter mindre end 65 år og 126 kJ pr. kg pr. dag for ældre patienter. Udgangspunktet er altid patientens tørvægt, som er patientens kropsvægt uden ophobet væske.

I praksis vil evt. tilført energi fra dialyse væsken fratrækkes ved beregningen.

Energiprocentfordelingen og anbefalingerne for kostfiber og væske vil være afhængig af patientens ernæringsmæssige risiko samt diagnoser og behandlingsmetode.

Protein
1,2 – 1,5 g protein pr. kg kropsvægt pr. døgn.

Fosfat
800 – 1.000 mg pr. døgn.

Den ønskede fosfatreduktion må ikke øge risikoen for malnutrition.

Til patienter med et højt energi- og proteinbehov (≥ 12 MJ) kan anbefalingen være urealistisk lav, hvorfor en højere indtagelse må accepteres.

Kalium
2.000 – 2.500 mg kalium pr. døgn.

Anbefalingerne for fosfat og kalium bør afstemmes efter patientens aktuelle serumværdier.

Fordeling af måltider

Kan fx være svarende til fordelingen ved enten Sygehuskost eller Småtspisende

Vitaminer og mineraler

Ved peritoneal dialyse tabes en del vandopløselige vitaminer. Vitamin- og mineraltilskud skal altid lægeordineres.

Praktiske råd

Se Sygehuskost eller Småtspisende

Er fagligt opdateret i 2016