Psykisk sygdom

Personer med en psykiatrisk diagnose har oftere end almenbefolkningen usunde kostvaner. Den psykiske sygdom og bivirkninger i forbindelse med den medicinske behandling kan gøre det vanskeligt at opretholde en hensigtsmæssig livsstil eller at ændre livsstil i en sundere retning. Svær overvægt er et udbredt problem, og samtidig er psykisk syge mere disponeret for somatiske sygdomme som fx. hjerte-kar sygdomme eller type2-diabetes.

Læs mere: Psykisk sygdom og livsstilsændringer

Voksne med en psykisk sygdom anbefales at tage udgangspunkt i anbefalingerne for Normalkost.

Normalkosten skal medvirke til at sikre en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse, der dækker den voksnes behov.

Indikation

Anbefales til voksne med en psykiatrisk diagnose og som ikke er i ernæringsmæssig risiko.

Ernæringstilstanden bør følges, så der let kan gribes ind ved ændringer og behov for opsporing af ernæringsrisiko. Læs mere under opsporing.

Principper

Grundstenene i Normalkostens anbefalede sammensætning af makronæringsstoffer er:

  • et sundt fedtsyremønster, hvori mættet fedt delvist er byttet ud med umættet fedt.
  • en høj kvalitet af kulhydraterne, dvs. et højt indhold af kostfiber og et begrænset indhold af tilsat sukker
  • et tilstrækkeligt indhold af protein. 

Dette udmønter sig i en kost med et begrænset indhold af mættet fedt, salt og sukker.  Derudover bør indholdet af kulhydrater, i form af fuldkornsprodukter, frugt og grønt samt fisk øges. Herved øges samtidigt kostens indhold af kostfibre, vitaminer og mineraler.

Energiindhold
Mennesker har forskellige energibehov. Derfor bør der tilbydes dagskost på forskellige energitrin. Energitrin på 7 MJ, 9 MJ og 12 MJ dækker de flestes behov.

Energiindholdet i kosten skal svare til den voksnes aktuelle behov. Læs mere under energibehov

Energiprocentfordelingen for planlægning af Normalkosten ser således ud:

Energiprocentfordeling for planlægning af normalkost
Vis indhold Skjul indhold
Protein Fedt Kulhydrat
15 E%

32-33 E%

Mættet fedt: mindre end 10 E%

Monoumættet fedt: 10-20 E%

52-53 E%

Tilsat sukker: Mindre end 10 E%

Kostfibre: Mindst 3 g pr. MJ (25-35 g dagligt)

Væske: Den totale væskeomsætning anslås til 30-40 ml pr. kg legemsvægt.
Læs mere under Væskebehov.

Vitaminer og mineraler
Indtagelse af Normalkosten medfører en tilstrækkelig indtagelse af de fleste vitaminer og mineraler. Se afsnittet om vitaminer og mineraler nedenfor.

Fordeling af måltider

Normalkosten er sammensat af 3 hovedmåltider og 2-3 Mellemmåltider

Forslag til fordelingen af den daglige energiindtagelse:

Forslag til fordeling af daglig energiindtagelse
Vis indhold Skjul indhold
Morgenmad Frokost Aftensmad Mellemmåltider
20-25 % 25-30 % 20-25 % 15-30 %

Valg af fødevarer

Se skema for Valg af fødevarer

Normalkosten er baseret på de officielle anbefalinger og har et højt indhold af fuldkornprodukter, grønsager og frugt samt et begrænset indhold af mættet fedt. Herved øges kostens indhold af kostfiber, vitaminer og mineraler og den rigtige energiprocentfordeling af fedt, kulhydrat og protein opnås.

Dagskostforslag

Se dagskostforslag | 7 MJ | 9 MJ | 12 MJ |

Portionsstørrelser

Se portionsstørrelser

Ombytningsliste

Ombytningslisten kan bruges som redskab, når mellemmåltider fra dagkostforslag skal skiftes ud med andre retter eller drikkevarer.

Den er desuden ment som inspiration til at variere tilbuddene til mellemmåltiderne.

Listen er tænkt som et eksempel, idet det er tanken, at hvert køkken kan indføre deres egne portionsstørrelser samt energi og proteinindhold.

Ombytningsliste

Vitaminer og mineraler

Indtagelse af Normalkosten medfører en tilstrækkelig indtagelse af de fleste vitaminer og mineraler. Undtagelser er vitamin D, folat og jern i visse grupper af befolkningen.

Voksne og børn fra 4 år anbefales et dagligt tilskud på 5-10 mikrogram D-vitamin fra oktober til april.

Læs mere om D-vitamin anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, søg på D-vitamin.

Praktiske råd

Personer med psykisk sygdom kan i perioder opleve store udsving i appetitten som følge af symptomer på den psykiske sygdom eller som bivirkning af den medicinske behandling.

Der kan være perioder med nedsat appetit, fx. i forbindelse med depression, eller perioder med øget appetit, fx ved behandling med antipsykotisk medicin.

Ved øget appetit er det erfaringsmæssigt en god idé at opretholde et regelmæssigt måltidsmønster med 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider

Ved nedsat appetit og dermed en lav kostindtagelse kan det være nødvendigt at vælge Sygehuskost

Når appetitten er svært nedsat, kan det være nødvendigt at vælge Kost til småtspisende

Er fagligt opdateret i 2021