Raske ældre med normalvægt

Raske ældre med normal appetit anbefales at spise efter anbefalingerne for Normalkost til ældre og at følge De officielle kostråd og De supplerende anbefalinger til ældre over 65 år.

Normalkost til ældre skal medvirke til at sikre en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse, der dækker den ældres behov.

Energibehovet falder dog med alderen som følge af den ændrede kropssammensætning og et nedsat fysisk aktivitetsniveau.

Behovet for vitaminer og mineraler mindskes imidlertid ikke tilsvarende med alderen, mens behovet for protein er lidt større. Anbefalingerne for næringsstoffer skal derfor opfyldes gennem en mindre fødeindtagelse, hvilket stiller krav om en højere næringsstoftæthed end i Normalkosten og med særligt fokus på de proteinrige fødevarer.

Fødevarer med et højt indhold af ’tomme kalorier’ som fx sukker, fedt og alkohol bør begrænses.

Er fagligt opdateret i 2018