Småtspisende voksne

Småtspisende voksne vil i udgangspunktet være i ernæringsrisiko og for mange patienter skal kostens protein- og energitæthed øges. Det betyder at de skal tilbydes kost til småtspisende. 
Som en del af ernæringsbehandlingen vil der desuden ofte være behov for en individuel ernæringsplan. 

Læs mere om:

Småtspisende med bevaret spiseevne

Småtspisende med nedsat tygge-synkeevne

 

Læs mere under Opsporing

Er fagligt opdateret i 2022