Supplerende ernæring

Mange indlagte patienter og ældre i primærsektoren (beboere i plejebolig og modtagere af madservice) vil kunne klare sig med almindelig mad og drikke.

For nogle - særligt de der er småtspisende og i ernæringsmæssig risiko - vil der dog ofte være brug for supplerende ernæring i form af energi- og proteintilskud, sondeernæring og parenteral ernæring.

Uanset kostform er mellemmåltider af stor betydning for at sikre et tilstrækkeligt energiindtag. Mellemmåltiderne for de småtspisende bør udgøre ca. 50% af den samlede energiindtagelse.

Er fagligt opdateret i 2016